TÁBORILELKÉSZ

HÍREK
TÖRTÉNELEM
 • A vallás, az egyház és a katonaság
 • A katonai lelkipásztori szolgálat története 1773-ig
 • Apostoli Tábori Helynökség működése a Habsburg-monarchiában 1773-1918 között
 • Forradalmak és a katonai lelkészet
 • Nemzeti hadsereg és a Magyar Apostoli Tábori Helynökség
 • Magyar Királyi Honvédség tábori lelkészete
 • Katonalelkészi szolgálat a Magyar Néphadseregben
HM TÁBORI LELKÉSZI SZOLGÁLAT
 • HM Tábori Lelkészi Szolgálat Katolikus szolgálati ág
 • HM Tábori Lelkészi Szolgálat Protestáns szolgálati ág
 • HM Tábori Lelkészi Szolgálat Zsidó Lelkészi Szolgálati Ág Tábori Rabbinátus
PROGRAMOK
ÜNNEPEK
VIDEOK
INTER ARMA CARITAS - FEGYVEREK KÖZÖTT A SZERETET
GALÉRIÁK
ÉLŐ TÖRTÉNELEM - VITÉZI REND
IMPRESSZUM


TÉMAGYŰJTŐ
HM Tábori Lelkészi Szolgálat hírei
Katolikus Tábori Lelkészi Szolgálat hírei
Protestáns Tábori Lelkészi Szolgálat hírei
Vitézi Rend
Zsidó Lelkészi Szolgálat hírei

 PARTNER LAPUNK HÍREI

 KATOLIKUS ESEMÉNYNAPTÁR
<<  2018. március  >>
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 PROTESTÁNS ESEMÉNYNAPTÁR
<<  2018. március  >>
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 KERESÉS
 

 ON-LINE KÖZÖSSÉGI KOMMUNIKÁCIÓ

Neve:          
Jelszava:     

 HÍRLEVÉL


Lelkigyakorlat Kecskeméten

2012. december 14-16. között Kecskeméten a Nagytemplomban Bíró László katolikus tábori püspök vezette az adventi lelkigyakorlatot. A szombati és vasárnapi misén elhangoztt prédikáció hanganyagát osztjuk meg kedves olvasóinkkal.
Várakozás

Markovics Milán Mór főhadnagy, katolikus tábori lelkész a kaposvári MH 64. Boconádi Szabó József Logosztikai Ezred tábori lelkészének adventi prédikációját adjuk közre, melynek témája a várakozás és az advent.
A Katonai Ordinariátus körlevele Mindenszentek Ünnepére és Halottak Napjára

Áldjon, Uram testvérünk, a testi halál,
Akitől élő ember el nem futhat.
Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak!
És boldogok, kik magukat megadták Te szent akaratodnak,
A második halál nem fog fájni azoknak.
(Assisi Szent Ferenc: Nap-himnusz)

Imával harcba

Összefér-e a kereszténység és a háború? Nyilván nem. Mégis eszembe jut Galla Miklós egyik vicce: – Julius Cézár meghalt, Napóleon meghalt. Én meg még élek! Ez az élet a halál után!
A magyar nemzet fényes diadalára emlékezve

Mint már beszámoltunk róla 2012. július 22-én a Budai Várban megemlékezést tartottak az 1456. július 22-i nándorfehérvári diadal emlékére rendezett emléknapon. A Katolikus Tábori Püspökség általános helynöke, dr. Berta Tibor ezredes Úr mondott imát a hősökért. Helynök Úr imáját osztjuk most meg kedves Olvasóinkkal.
Erőt ad minden helyzetben!

A húsvéti történet egyik fontos mondata így hangzik: „…ne féljetek!” (Mt 28, 5-6) Mit jelent ez egy Koszovót és Afganisztánt megjárt katona számára? Erről beszélt Sajtos Szilárd százados, református tábori lelkész.
Döntő ütközet

Nagypénteken súlyos, döntő ütközet megy végbe. Ütközik a tévedés a valósággal, a hazugság az igazsággal, a halál az élettel, a mulandó az örökkévalóval, az ember Istennel. Ezt a nagy ütközést látjuk Jézus elárulásában, elfogatásában, a hamarjában lefolytatott koncepciós perben, s még inkább látjuk az ítéletre jogosultak dermesztő huzavonájában, packázásában.
Hová visz a buszunk?

Álmosan ébredezünk az autóbusz ülésein a hosszú farsangi hetek után. A báli hangulat még itt van velünk: a színek, fények, dallamok, táncok és ízek kavalkádja táncot jár a fejünkben. Sokan talán nem is tudják, hogy hol vannak, még több az olyan útitárs, akik bambán bámulnak ki a fejükből. Az álmos csendet a motor felberregő hangja töri meg. Az ajtók tompán puffannak a becsukódáskor. Elindulunk. Valahonnan ismerős a buszvezető! Talán az iskolás hittankönyvünkből? Esetleg egy régi elsárgult Bibliából? Sokan meresztgetik a szemüket: ki vezeti a buszunkat? Ki ez a megnyerő tekintetű ember?
Erdő Péter bíboros homíliája az ökumenikus imahét megnyitó istentiszteletén

Krisztusban Kedves Testvérek! „Elérkezett az óra, amikor megdicsőül az Emberfia” (Jn 12,23). Ezt az ünnepélyes mondatot hallottuk Jézustól a felolvasott evangéliumi szakaszban. A Mester szenvedésére készül. Már bevonult Jeruzsálembe, elhangzott a „hozsanna!”, és ekkor történik egy esemény, amely jelképpé magasodik. Néhány görög is van a jeruzsálemi zarándokok között. Ezek Fülöphöz fordulnak és kérik, segítsen, hogy megláthassák Jézust. Fülöp szól Andrásnak, együtt mennek oda Jézushoz, hogy támogassák a kérést. Arról nem sokat hallunk, hogy ténylegesen beszéltek-e a görögök a Mesterrel. Jézus szavai ugyanis a helyzet értelmét, a mélyebb jelentését világítják meg.
„Atyám, a Te kezedbe ajánlom lelkemet.”

Mint már beszámoltunk róla, 2012. január 12-én csütörtökön a Budavári Nagyboldogasszony (Mátyás) templomban emlékező szentmisét mutattak be a 69 évvel ezelőtti Doni-csatában elhunyt és eltűnt hősök tiszteletére. A szentmisét Berta Tibor ezredes, a Katolikus Tábori Püspökség általános helynöke celebrálta, a résztvevő tábori lelkészekkel együtt. A szentmisén elhangzott prédikációját osztjuk meg kedves Olvasóinkkal.
Velünk az Isten!

Lekció: Máté 1: 18 – 2: 23
Textus: Máté 1: 23 „Íme, a szűz fogan méhében, fiút szül, akit Immánuelnek neveznek” – ami azt jelenti: Velünk az Isten”.

Üres csomagolópapír

Lekció: Jakab 2: 14 – 26    tele ajándékokkal mások számára? – „Megüresítette önmagát”, Krisztus lakik benne.
Textus: Lukács 1: 26 – 38 „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem a te beszéded szerint!”
Kedves Testvérek!

Egy hatalmas bevásárlóközpontban felállítottak egy még hatalmasabb karácsonyfát, és rengeteg sok, színes csomagolópapírral bevont kisebb-nagyobb dobozt helyeztek el alatta.

A halló szív

Lekció: Lukács 11: 14 – 28 „De még boldogabbak azok, akik hallgatják az Isten beszédét és megtartják”.
Textus: „Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket”. (Zsidó 3:7 – 8)

Kedves Testvérek!

Krisztus azért jött, hogy elhozza az életet. Nélküle halálban vagyunk, mert az édenkerttől kezdve elszakadtunk Tőle, az élet forrásától – és a bűn rabságában vagyunk. Biológiai értelemben él akkor is az ember, hiszen van – de lelkileg halott. Ebből az állapotból semmilyen más úton nem lehet kiszabadulni, csak Jézus Krisztus által! Nincs más megoldás!

Advent – Isten kegyelmi ajándékának felgerjesztése

Lekció: II. Timóteus 1: 1 – 15
Textus: „Emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát...(...) Mert ő szabadított meg minket... (...) A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által”.   2Timóteus 1: 6, 8, 9, 14

Kedves Testvérek!

Advent – az Úr érkezése, eljövetele. Várakozás az Úrral való találkozásra. Előkészület ideje. Hogyan? Mit kell csinálni? Pontosan azt a munkát kell elvégezni, mint amikor vendéget várunk:

Advent: Várakozás az Úrra

Vasárnap megkezdődött az adventi idő, a karácsonyra való felkészülés ideje. Fellobban az első gyertyaláng az adventi koszorúkon, s az idő előre haladását az egyre több égő gyertya jelzi: növekszik a fény, közeledik Jézus születésének ünnepe.
A Katonai Ordinariátus körlevele 2011 Ádventjére

Mindegyikünk megtapasztalta már, hogy azt, amire nem készülünk föl, azt nem tudjuk igazán átélni, mert kellő előkészület nélkül a valóság helyett sokszor a saját arcunkat, vagy még inkább annak puszta árnyékát láthatjuk csak. Manapság az ösztönösségnek egyfajta kultusza mutatkozik meg szerte a világban, melyet sokan az őszinteség megnyilvánulásának tartanak, holott az ösztönösség - a tudatalatti megnyilvánulása - nem jellemző az értelmét és akaratát használó emberre, hiszen csak bizonyos fokig árulkodik róla, úgy, mint az álmai. Az ember igaz valóját az jelenti, amit tudatosan akar, amivel egyetért, és nem pusztán az, amibe belesodródik.
Meditáció a Reformáció Emléknapján, október 31-én

Olvasandó: Zsidókhoz írt levél 11 rész, 32-40. versek Ez a nap nekünk, protestánsoknak jeles ünnep és ilyenkor különösen is hálát adunk Isten megújító és megtartó kegyelméért. 494 évvel ezelőtt, 1517. október 31-én szögezte ki Luther Márton híressé vált 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára. Ezzel indult el formálisan az egyház-reformáció, ami azonban tartalmilag már korábban elkezdődött, s aminek a lényege és célja az volt, hogy visszanyúljon minden tekintetben az Egyház a Szentíráshoz, Isten kijelentett Igéje döntse el mi igaz, mi hamis, nem pedig a regnáló hatalom, és legyen bátorsága minden hívőnek és az egész Egyháznak megtisztulni minden később reá rakodott tévedéstől vagy az Igétől idegen elemtől. Mégis, mi a reformáció? A helyes meghatározáshoz sokkal könnyebben jutunk el, ha először arról beszélünk, hogy mi nem a reformáció, s a reformáció tézise helyett antitéziseket állítunk fel.
Október a rózsafüzér hónapja

Október 7-én ünnepeljük Rózsafüzér Királynőjének ünnepét. 1571. október 7-én volt a lepantói csata, mely törökök és a keresztény seregek között zajlott. A csata tétje nem kevesebb volt, mint az, hogy a törökök ellenőrzésük alá tudják-e vonni az Adriai-tengert, ezáltal szabad utat nyernek-e Itália, majd Európa belseje felé. Az ütközet jelentőségével tisztában volt Szent V. Piusz pápa is, aki kápolnájában a rózsafüzért imádkozta.
Növekedni veszteségek és változások által

„Megvan az ideje a megszerzésnek, és megvan az ideje az elvesztésnek.” (Prédikátor 3:6 NKJV)
Ha az életben olyan nagy veszteség ér, mint a válás, egy családtagunk halála, egy életveszélyes betegség vagy sérülés, akkor fel kell dolgoznunk, hogy túl tudjunk jutni rajta, nem szabad elfojtanunk és úgy megkísérelni a továbblépést. A túl korai továbblépés megoldatlan kérdések terhét cipeli tovább a jövő kapcsolataiba és lehetőségeibe, és meghívást ad a múltnak arra, hogy vég nélkül ismételje önmagát. Hogyan lehet feldolgozni az élet-változtató veszteségeket?

Ha valaki Úrnak vallja Jézust...

Lekció: Márk 10:46–52 A vak Bartimeus meggyógyítása.
Textus: Ap. Csel. 1:1–14; 2:1–4

Kedves Testvérek!

Ha valaki Úrnak vallja Jézus Krisztust – akkor bizonyosan köze van hozzá, mert „senki sem mondhatja: „Jézus Úr”, csakis a Szentlélek által”. (1Korinthus 12:3) Ő végzi el, Ő munkálja, hogy befogadjuk Jézus Krisztust, az Isten szeretetét, békejobbját – aki lakozást vesz és növekszik bennünk!

Jézus sírt

Lekció: János 11: 17 – 44 Lázár feltámasztása.
Textus: János 11: 35 „Jézus könnyekre fakadt”.

Kedves Testvérek!

Az Isten szeretete nagyobb annál, ahogyan mi szeretni tudunk. Érzékeli minden rezdülésünket, számon tartja minden érzésünket, gondolatunkat – és abban a formában reagál rá, amelyben leginkább az üdvösségünket munkálja. Ha az kell, ha az értelmünk eléggé felkészült rá, akkor kijelent, világossá tesz számunkra igéket, hogy növekedjünk a hitben, megéljük azt, amit világossá tett – és hogy a megismerteket továbbadjuk másokat gazdagítva.

Ha viszont az kell, akkor nem magyaráz semmit, hanem odalép mellénk és átölel. Lehet, tele van a szívünk kétséggel, vívódással, szomorúsággal, értetlenséggel – nem kezd el tanítani, még szelíden se, mert nem kész a szívünk, hogy befogadja. Minden helyzetben, mindenkinek más és más!

Bátorodjék a ti szívetek-Krisztus válasza a kétkedőknek

Szigeti Miklós vancouver-i református lelkész igehírdetését ajánljuk szeretettel a 2011. május 17-én Afganisztánban balesetben elhunyt katonák hozzátartozóinak, sérült bajtársaiknak és minden értük aggódónak.

Lekció: Márk 6: 30 – 52
Textus: Márk 6: 52 „Nem okultak a kenyerekből, mert a szívük még kemény volt”.

Gondolatok anyák napjához...

Lekció: Márk 2: 1 – 12
Textus: Márk 2: 5 „Jézus pedig látva hitüket, így szólt a bénához: Fiam, megbocsáttattak a bűneid”.

Kedves Testvérek!
A Kalauz vezérfonala által a héten olvasott igét szeretném elétek hozni anyák napján. Bár a szakasz nem kifejezetten édesanyáról szól – de a belőle megszólaló lelkület egészen hasonló hozzá. A gondoskodó, lemondó, önátadó szeretet magától értetődő cselekedeteit mutatja be – amely nem emberi erőlködésből, hanem a Szentlélek munkája nyomán, úgymond „magától” fakad. Amikor Isten szeretete elvégzi, hogy teljesen és csak a másik a fontos! Mégpedig úgy, hogy az ember nem az értelmére, erejére, képességeire, érdekeire hagyatkozik – hanem mindezeket Isten kezébe téve a hite lesz naggyá, és hite által kezd munkálkodni rajta keresztül az Isten. Azért gondolom, hogy ez az ige illik anyák napjára, mert ilyen a valódi anyai szeretet is!

Viszont-szeretet hit

Lekció: Máté 25:14–46
Textus: 1Korinthus 4:1–2 „Úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait. Márpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon”.

Az imádkozásról

„Az igazi imádság legelső törvénye az legyen, hogy a saját dicsőségünk minden gondolatáról mondjunk le.” (Kálvin János: Institutio christianae religionis, 3. rész: Az imádságról)
Jézus egyszer így szólt a hegyen a körülötte levőkhöz: „amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek” (Mt 6,5kk).
Ne legyetek olyanok, akik csak a látszattal foglalkoznak, akik mindig az első helyre törekednek, akik az akaratuk diadaláért, az individuumuk uralkodásáért, vagy jelszavaikért és frázisaikért törtetnek, s még ha valami vallásos köntösbe is bújnak, de mégiscsak képesek másokat bántani, megbántani, és megalázni. Ne legyetek ilyenek, mert ezek már „megkapták jutalmukat”. Az első székeket, a ritmikus tapsokat, a többórás, üres frázisokat, a lesütött tekinteteket.

A kísértés

A mai evangéliumi szakasz (Mt 4,1-11)  Jézus megkísértéséről szól. Ebből az alkalomból Dr. Jeney Gábor atya, a kecskeméti Nagytemplom plébánosa küldte el számunkra az alábbi kis történetet.
Kiborulás vagy leborulás?

Vancouver, 2011. 03. 06. Vasárnap

Lekció: 4 Mózes 11: 1 – 32
Textus: 4 Mózes 11: 10 – 30; 20: 1 – 11

Kedves Testvérek!

Ha az Úr Jézusnak adtuk magunkat, és kegyelméből új élete nyertünk bűneink bocsánata által, akkor ő elkezdi bennünk újjáteremtő munkáját, és végzi egészen addig, ameddig csak haza nem hív magához. Ennek az újjáteremtő munkának a következménye az életünkben kézzelfoghatóan jelentkezik abban, ahogyan viselkedünk, reagálunk, beszélünk, gondolkodunk. Folyamatosan végzi el ezt a mi szerető Urunk az ő élő és ható igéje és Lelke által, a vele való rendszeres kapcsolaton keresztül. Ha pedig ezt végzi, ennek nagyon sok áldása mutatkozik meg egészen nyilvánvalóan a neki szentelt életű ember életében, amitől mindenekelőtt ő maga hatalmasan gazdagodik, de egyben csodálatosan gazdagít másokat – kegyelemből. Isten bűnbocsátó kegyelméből az Úr Jézus Krisztusban – ami életünk és minden ajándék egyedüli forrása!

Megáldott áldatlanok

Vancouver, 2011. 02. 27. Vasárnap

Lekció: 4 Mózes 11: 1 – 32 A fürjek.
Textus: „A köztük lévő gyülevész nép telhetetlen volt kívánságában, ezért Izráel fiai újra siránkozni kezdtek, és ezt mondták: Ki tart jól bennünket hússal? Emlékszünk, hogy Egyiptomban olcsón ettünk halat, uborkát, dinnyét, póréhagymát, vöröshagymát, és fokhagymát. Most pedig elepedünk, mert semmit sem látunk a mannán kívül.” 4 Mózes 11: 4 – 6 „Valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele”. 1Timóteus 6:6–8

Záródó és nyíló ajtók

Lekció: Apostolok Cselekedetei 15: 36 – 16: 10
Textus: Ap. Csel. 16: 6 – 7 „… átmentek Frígia és Galácia földjén, mivel a Szentlélek nem engedte nekik, hogy hirdessék az igét Ázsiában. Amikor Mízia felé mentek, Bitíniába próbáltak eljutni, de Jézus Lelke nem engedte őket.”

Szeretet nyelve

Lekció: Ap.Csel 10.
Textus: Ap.Csel. 10: 24 – 27 „A következő napon megérkeztek Cézáreába, Kornéliusz pedig összegyűjtötte rokonait és legjobb barátait, és úgy várta őket. Amint Péter be akart lépni, Kornéliusz eléje ment, lábához borult, és imádni akarta. Péter azonban felemelte, és így szólt hozzá: „Állj fel, én is ember vagyok!” Amikor beszélgetve bement vele, sok embert talált ott összegyűlve”.

 
© 2010. Táborilelkész - a katonák egyházi hírei