TÁBORILELKÉSZ

HÍREK
TÖRTÉNELEM
 • A vallás, az egyház és a katonaság
 • A katonai lelkipásztori szolgálat története 1773-ig
 • Apostoli Tábori Helynökség működése a Habsburg-monarchiában 1773-1918 között
 • Forradalmak és a katonai lelkészet
 • Nemzeti hadsereg és a Magyar Apostoli Tábori Helynökség
 • Magyar Királyi Honvédség tábori lelkészete
 • Katonalelkészi szolgálat a Magyar Néphadseregben
HM TÁBORI LELKÉSZI SZOLGÁLAT
 • HM Tábori Lelkészi Szolgálat Katolikus szolgálati ág
 • HM Tábori Lelkészi Szolgálat Protestáns szolgálati ág
 • HM Tábori Lelkészi Szolgálat Zsidó Lelkészi Szolgálati Ág Tábori Rabbinátus
PROGRAMOK
ELMÉLKEDÉSEK
ÜNNEPEK
VIDEOK
INTER ARMA CARITAS - FEGYVEREK KÖZÖTT A SZERETET
GALÉRIÁK
ÉLŐ TÖRTÉNELEM - VITÉZI REND
IMPRESSZUM


TÉMAGYŰJTŐ
HM Tábori Lelkészi Szolgálat hírei
Katolikus Tábori Lelkészi Szolgálat hírei
Protestáns Tábori Lelkészi Szolgálat hírei
Vitézi Rend
Zsidó Lelkészi Szolgálat hírei

 PARTNER LAPUNK HÍREI

 KATOLIKUS ESEMÉNYNAPTÁR
<<  2017. november  >>
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

 PROTESTÁNS ESEMÉNYNAPTÁR
<<  2017. november  >>
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

 KERESÉS
 

 ON-LINE KÖZÖSSÉGI KOMMUNIKÁCIÓ

Neve:          
Jelszava:     

 HÍRLEVÉL


A halló szív

Startlap megosztás
2011-12-20 14:01:47
A halló szívLekció: Lukács 11: 14 – 28 „De még boldogabbak azok, akik hallgatják az Isten beszédét és megtartják”.
Textus: „Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket”. (Zsidó 3:7 – 8)

Kedves Testvérek!


Krisztus azért jött, hogy elhozza az életet. Nélküle halálban vagyunk, mert az édenkerttől kezdve elszakadtunk Tőle, az élet forrásától – és a bűn rabságában vagyunk. Biológiai értelemben él akkor is az ember, hiszen van – de lelkileg halott. Ebből az állapotból semmilyen más úton nem lehet kiszabadulni, csak Jézus Krisztus által! Nincs más megoldás!

Ameddig valaki nyitott, halló fülén keresztül, az ige hallására előkészített, tiszta, üres szívéig nem ér az ige – addig nem fogadhatja be Isten szeretetét! Addig a bűn uralma alatt él = a sötétség = és a halál állapotában van.  Mi jellemzi a halottat?

„Ha vakok volnátok, nem lenne bűnötök, mivel azonban most azt mondjátok: látunk, megmarad a bűnötök.”1. Nem érzékeli, értékeli önmagát helyesen. Leginkább szereti önmagát kiemelni, önmagát értékesnek, fontosnak, jónak, jobbnak, legjobbnak látni. Ez nagyon fontos számára, ez a legfontosabb – de ezt persze önmagának se vallja be. Az Isten kegyelme nélkül élő ember: crypto-egoista! Erre koncentrál, ez van élete középpontjában (miközben ez a létét meghatározó eszmeiség nem tudatosul!)  – emiatt nem láthatja élete legnagyobb baját és nyomorúságát: a bűneit! Nem látja azokat a maguk pusztító, kárhozatos valóságában! „Ha vakok volnátok, nem lenne bűnötök, mivel azonban most azt mondjátok: látunk, megmarad a bűnötök.” (János 9:41) Igemagnak kell hullni a halló szívbe, és az végzi el: „Amikor meghallotta, hogy a názereti Jézus az, így kiáltott fel: „Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam!” Jézus megkérdezte tőle: „Mit kívánsz, mit tegyek veled?” A vak ezt mondta: „Mester, hogy újra lássak.” (Márk 10:47,51) Az ige végzi el, hogy megismerjük állapotunkat: vak vagyok; de látni akarok = Jézus tud segíteni!

2. Nem érzékeli mások szükségleteit és szenvedéseit. Alapjában önmagával van tele. Velük nem szerveződnek közösségek, mert ahhoz empátiára lenne szükség: a másik emberre való odafigyelés, a másik megértése. Somló Tamás énekelte: „Én mindig azt hittem, hogy neked így jó” – mert igazából sohasem veled foglalkoztam, rád figyeltem. Ha odafigyeltem volna rád, akkor, ha nem is mondtad volna, észreveszem, vagy megérzem – mert nekem te vagy a fontos, rád hangolódok, mi összetartozunk! Már ha rád nézek, észreveszem, hogy neked ez így nem jó – és ha észreveszem, ez nekem fáj.

A halott nem vesz észre semmit, és neki nem fáj. Az ilyen lelki halottak is vágynak közösségre – de nem képesek kölcsönösen egymást építő kapcsolatra. Ezért siklik ki a házasságok olyan nagy százaléka.

Ez olyan, mint a kisgyerekek ragozása. Azt mondják: enyém, tiém... vagyis a tiéd – de mégis az enyém, nekem is közöm van hozzá, igazából nem engedem ki a kezemből. Az a tiém! Ez igazából nem gyermeki dolog – hanem sokkal inkább jellemző ránk, felnőttekre.

A halottakban nem kelhet életre Jézus – az ő odaadása, alázata, szeretete (agapé). Önmagukba roskadnak – mint a fekete–lyuk–csillagok. Kellene, hogy fényt, és meleget adjanak – de ehelyett mindent magukba szívnak.

3. Önkéntelenül teszi a „sötétség cselekedeteit” (Efézus 5:11). Mint az oszlásnak indult halott – bűzlik. Éppen úgy, ahogyan az átadott életű ember Krisztus jó illata a világban. „Mert Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között: ezeknek a halál illata halálra, azoknak az élet illata életre”. (2Korinthus 2:15–16) Mert Krisztus általunk „illatozik” a világban – abban a világban, ahol pedig a lelki halottak természetszerűleg bűzlenek. Azt mondja erről az Isten igéje: „A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás; irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondom nektek, amint már korábban is mondtam, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát”. (Galata 5:19–21)

Akikben az élet a kegyelem által növekszik – azokban az „illat” is erősödik. Akikben nem – azok bűzlenek. Ezért nem kell bizonygatni, hogy ki, hogyan tért meg, ki, mennyire hívő, vallásos (nem is szabad!) – hanem elég, ha illatozik! Nem önmagából jön ez az illat – hanem a Krisztussal való élő kapcsolatból, a Vele való átitatódásból!

Lázár feltámasztása4. Nem hallja, ha megszólítják. Hogy lehet akkor, hogy a negyednapja halott Lázár meghallotta Jézus szavát, amikor azt kiáltotta: „Lázár, jöjj ki!” (János 11:43)? A halott ember egyetlen esélye – testi és lelki értelemben egyaránt – az IGE természetfeletti megszólító ereje. „Bizony, bizony, mondom néktek, hogy eljön az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten Fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak”. (János 5:25) A legfontosabb, amit Istentől kérhetünk – a halló szív!

A hívő szülő megkérdezte kislányát: Mit gondolsz, van olyan TV műsor, aminek az Úr Jézus nem örülne, ha néznéd? – igen van: ez. Később éppen ezt a TV műsort nézte, de hozzátette: Ne izgulj anyu, minden rendben, Isten meggondolta magát. (Csendes Percek, december 2) Ha valaki csak a fülével hat – az nem mehet a szívig, nem gyökerezhet meg. Olyan ez a kislány, mint a magvetőben az a mag, amely a tövisek közé esett. Nagy örömmel fogadta, meg is gyökerezett – de a világ megfojtotta a magot.

A Kishercegben van az elhíresült mondat: „Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.” Még igazabb, és igeibb: jól csak a szívével hall az ember. Mármint az Isten előtt nyitott, megüresített szívével! Ha csak a fül van nyitva – az is nemes, az is lehetőség, hogy Isten igéjének magvetése megtörténjék. Behullik a mag – és Isten ez által munkálkodik. Előhívja, amikor akarja, életre kelti, növeli, formálja – az ő szuverén tetszésének megfelelően.

„Akinél pedig jó földbe hullott” azaz a szívébe, amely elő volt rá készítve, amiről azt írja az ige: halló szív „az hallja és érti az igét, és terem: az egyik százannyit, a másik hatvanannyit, a harmadik harmincannyit.” (Máté 13:23)

A fiatal Salamon király trónra lépésekor halló szívet kért az Úrtól (az eredeti szöveg pontos fordítása szerint) – hogy jól tudjon kormányozni. Jól tudja végezni azt a feladatot, amire elhívatott, amire Isten őt szánta (1Kir. 3:9). Rá akart hangolódni – halló szívvel – Isten eligazító szavára, hogy értelmes életet élhessen – az Isten dicsőségére!

AdventAdventben arra figyelmeztet minket az ige: „Ma, amikor az ő szavát halljátok, ne keményítsétek a szíveteket!” Hanem kérjük Dáviddal együtt: „Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem!”. (Zsoltárok 51:12–13) Tiszta, engedelmességre kész, halló szívet – amely erős, hogy ellenálljon a Sátán minden kísértésének; és erős, hogy tegye mindenkor az Isten megismert akaratát! „Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem! Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, (Zsoltárok 51:14) Lelkeddel végezd el, kérlek – mert magam kevés vagyok, semmi, gyenge, pislákoló mécses – óvd, gerjeszd a lángot! Vizsgálj meg így, Adventben, Istenem: milyen illat vagyok, milyen illatot árasztok?

A középkori király és nemesség nem szeretett fürdeni. Voltak azonban remek és erős parfümjeik, azokkal – mosdás helyett – jó erősen befújták magukat, hogy a testszagot eltüntessék.

Lehet álcázni, lehet megtéveszteni – de a valóságon ez nem változtat: előbb-utóbb kiderül, mosakodtunk-e Jézus vérében, és Krisztus jó illatát árasztjuk-e, vagy a mosakodás elmaradt, és csak a magunk áporodott testszaga maradt?

„Ma, amikor az ő szavát halljátok, ne keményítsétek a szíveteket!” Ne legyetek semlegesek, ne engedjétek el a fületek mellett, ne utasítsátok el – hanem boruljatok le Előtte! Mert ha nem teszitek, a kemény szív fokozatosan, egyre inkább megkeményedő szív lesz – magában hordozza ítéletét: „Beteljesedik rajtuk Ézsaiás jövendölése: Hallván halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne ismerjetek! Mert megkövéredett e nép szíve, fülükkel nehezen hallanak, szemüket behunyták, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket.” „A ti szemetek pedig boldog, mert lát, és fületek boldog, mert hall”. (Máté 13:14–16)

Jöjj, gyógyító Jézus Krisztus, advent királya – jöjj a szívünkbe: adj nekünk halló szívet – amely lényedre rezonál: Ürögdi Ferenc, Minden advent.

Ürögdi Ferenc
Minden advent

Minden advent kegyelem:
vétkem jóvátehetem.
Minden advent vigalom:
Isten Úr a viharon!
Minden advent érkezés:
átölel egy drága kéz!
Minden advent alkalom:
győzhetsz saját magadon!
Minden advent ítélet:
így kellene - s így élek!
Minden advent remegés:
Isten felé epedés!
Minden advent ima is:
Uram, fogadj be ma is!

Ámen!Szerző: Szigeti Miklós református lelkész  -  Forrás: HONVEDELEM.HU


 
© 2010. Táborilelkész - a katonák egyházi hírei