TÁBORILELKÉSZ

HÍREK
TÖRTÉNELEM
 • A vallás, az egyház és a katonaság
 • A katonai lelkipásztori szolgálat története 1773-ig
 • Apostoli Tábori Helynökség működése a Habsburg-monarchiában 1773-1918 között
 • Forradalmak és a katonai lelkészet
 • Nemzeti hadsereg és a Magyar Apostoli Tábori Helynökség
 • Magyar Királyi Honvédség tábori lelkészete
 • Katonalelkészi szolgálat a Magyar Néphadseregben
HM TÁBORI LELKÉSZI SZOLGÁLAT
 • HM Tábori Lelkészi Szolgálat Katolikus szolgálati ág
 • HM Tábori Lelkészi Szolgálat Protestáns szolgálati ág
 • HM Tábori Lelkészi Szolgálat Zsidó Lelkészi Szolgálati Ág Tábori Rabbinátus
PROGRAMOK
ELMÉLKEDÉSEK
ÜNNEPEK
VIDEOK
INTER ARMA CARITAS - FEGYVEREK KÖZÖTT A SZERETET
GALÉRIÁK
ÉLŐ TÖRTÉNELEM - VITÉZI REND
IMPRESSZUM


TÉMAGYŰJTŐ
HM Tábori Lelkészi Szolgálat hírei
Katolikus Tábori Lelkészi Szolgálat hírei
Protestáns Tábori Lelkészi Szolgálat hírei
Vitézi Rend
Zsidó Lelkészi Szolgálat hírei

 PARTNER LAPUNK HÍREI

 KATOLIKUS ESEMÉNYNAPTÁR
<<  2017. november  >>
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

 PROTESTÁNS ESEMÉNYNAPTÁR
<<  2017. november  >>
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

 KERESÉS
 

 ON-LINE KÖZÖSSÉGI KOMMUNIKÁCIÓ

Neve:          
Jelszava:     

 HÍRLEVÉL


Ha valaki Úrnak vallja Jézust...

Startlap megosztás
2011-06-17 16:12:47
BartimeusLekció: Márk 10:46–52 A vak Bartimeus meggyógyítása.
Textus: Ap. Csel. 1:1–14; 2:1–4

Kedves Testvérek!

Ha valaki Úrnak vallja Jézus Krisztust – akkor bizonyosan köze van hozzá, mert „senki sem mondhatja: „Jézus Úr”, csakis a Szentlélek által”. (1Korinthus 12:3) Ő végzi el, Ő munkálja, hogy befogadjuk Jézus Krisztust, az Isten szeretetét, békejobbját – aki lakozást vesz és növekszik bennünk!
Ha Ő jelen van az életünkben, akkor vele együtt jelen van benne a Szetlélek is! „A kegyelem pedig mindegyikünknek a Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott”. (Efézus 4:7) Ahogyan Krisztus ismerete, a neki való engedelmesség, önátadás növekszik – úgy növekszik egyre láthatóbb módon a Szentlélek jelenléte életünkben.

A hit Isten ajándékaMert a hit Isten ajándéka – a Szentlélek munkája nyomán. „Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék”. (Efézus 2:8–9) A Szentlélek hív el, érint meg, érteti meg, jelenti ki Krisztust – ő juttat bűnbánatra, ad kijelentést, érteti meg a szeretet, a bűnbocsánat ajándékát. Ő ad értelmet, indítást, irányt, célt az életnek – és tesz alkalmassá a szolgálatra. Éppen arra, ott, úgy, amit velünk eltervezett – ha engedelmesen követjük őt! Isten munkatársaivá válunk, és megláthatjuk a Szentlélek Isten nagyon valóságos munkáját, jelenlétét a életünkben.

A Szentlélek kitöltése ünnepén nézzük meg közelebbről, milyen munkát végez a Szentlélek – azért hogy mind meglássuk Őt az életünkben, és tudatosuljon bennünk az Ő jelenléte!

I. Megérintett a héten a vak Bartimeus története. Egész gyermekkorától hallott a Szabadító eljöveteléről – és amint hallott Jézusról, hitt benne. Hitte, hogy meggyógyíthatja őt. Várta a vele való találkozást. Előkészítette rá a Szentlélek! Ezért, amikor Jézus Jerikóban járt, elkezdett kiabálni. El akarták hallgattatni – de nem lehetett, még hangosabban kiabált: „Dávid Fia, (azaz Messiás) könyörülj rajtam!” (Márk 10:48) Honnan volt ilyen hite Jézusban? Hallotta az igét – és a Szentlélek Isten hitet ébresztett benne. Erre már „Jézus is megállt és ezt mondta: „Hívjátok ide!” Nem Jézus ment oda a vakhoz, hanem ő hívta a vakot. De hát ő nem tud odamenni hozzá?

Megbotlik, eltéved, elesik, balesetet szenved. Éppen ezért hívta őt Jézus – mert a felebarátai vezették oda Jézushoz. Azok a felebarátai, akiknek a szívébe szeretet ébresztett a Szentlélek. Akik szintén meglátták rajta keresztül az Isten dicsőségét. Mert Jézus és a Lélek mindig együtt munkálkodnak az Atya Isten dicsőségére!

Jézus tehát hívta, a Szentlélek megerősítette („ledobta felsőruháját, felugrott”), bevonta a felebarátokat, hogy együtt menjenek Jézushoz – és amikor odaértek Jézus elé, akkor jött még egy utolsó próba: „mit kívánsz, mit tegyek veled?” Hát nem látod, Jézus? Miért kérdezed? Miért teszel úgy, mintha nem tudnád? Ezeket nem kérdezte, továbbra is hitt – megerősítette a Szentlélek: „Mester, hogy újra lássak.” Jézus ekkor így szólt hozzá: „Menj el, a hited megtartott téged.” És azonnal újra látott, és követte őt az úton.” Végig a Szentlélek munkája!

A tanítványok elhívása – „Amikor a Galileai-tenger partján járt, meglátta Simont és Andrást, a Simon testvérét, amint hálót vetettek a tengerbe, mivel halászok voltak; és így szólt hozzájuk Jézus: „Jöjjetek utánam, és emberhalászokká teszlek benneteket.” Erre azok a hálókat otthagyva azonnal követték őt”. (Márk 1:16–18)

Bármelyikünk elhívatása éppen így a Szentlélek Isten kegyelme csodálatos munkája. Mindannyiunkat lépcsőkön vezet át a mi szerető Urunk, hogy megismerjük őt, az ő szabadítását – és követve Őt, életet nyerjünk benne. Ezeken a lépcsőkön pedig végigkísér Jézus Lelke, a Szentlélek Isten!

GalambÉppen ezért: hagyjuk a Szentlélek Istent munkálkodni! Ne mi akarjunk térítni, ne mi akarjunk embereket megváltoztatni – mi képtelenek vagyunk rá –, hanem hagyjuk Őt munkálkodni! Legyünk eszközök! Isten szeretetét közvetítsük – ami az életünkön átsugárzik. Azt, hogy kegyelmet nyert emberek lehetünk – olyan koldusok, akik tudják, hol lehet kenyeret kapni. Mert nem vagyunk jobbak – és ami jó csak van bennünk, az is a Szentlélek Isten munkája az életünkben!
Torontóból hazafelé jövet egy 30 éves hölgy mellett utaztam, aki Ottawában az államnak dolgozik és a börtönök lakóival, azok viselkedésével, lehetséges jövőjével kapcsolatban készít felméréseket, dolgoz ki javaslatokat. Ezzel kapcsolatban kezdtünk el egy nagyon érdekes beszélgetést. Érintettem, hogy mind bűnösök vagyunk, és Isten szeretne új emberré formálni bennünket. Nem az a célja, hogy a bűnös meghaljon – hanem hogy megtérjen és éljen: új életet. Ugyan ennek a koncepciónak kellene érvényesülnie az igazságszolgáltatásban is. Nagyon egyetértett velem, és viccesen megjegyezte, hogy nekem is ebben a hivatalban lenne a helyem. Mire viccesen megjegyeztem, hogy hasonló hivatalban dolgozom. Beszélgetés közben kiderült, hogy Sydney-be  repült a vőlegényéhez, akinek aznap halt meg az édesapja (a gép a Vancouveri leszállás után mindjárt repült oda, 14,5 óra leszállás nélkül). Kiderült, hogy katolikus hátterű, nem vallja ateistának magát, de semmilyen templomba sem jár, mert gyermekkorában a papot börtönbe zárták, és nagyon rossz élményei vannak. Ezután beszélgettünk a hitről, hívő életről, a képmutatásról és hitelességről, a bűnről és a bűnbocsánatról – és az örök életről. Hiszem, hogy ezt a találkozást, beszélgetést a Szentlélek Isten adta, munkálta, és végig kértem, hogy lehessek az ő eszköze! Ne nyomjak semmit, főleg magamat, de alkalmas pillanatban mondjam az evangéliumot, Jézus Krisztus áldozatát. Megtettem – biztos volt benne magamból is, ami nem illett oda, de –, biztos, hogy a Lélek jelen volt!

Ha már a Szentlélek megértette veled Krisztus szabadítását, ha látóvá lehettél, Isten szeretete leleplezte bűneidet, és áldozatával eltörölte azokat – akkor benned él a Szentlélek, mert ő hívott el új életre, hogy Téged is használjon mások megmentésében!

II. A Szentlélek kijelent, tanít. Jézus feltámadása után negyven napig megjelent nekik, és tanította őket. Ahogyan tanította őket, egyre inkább átjárta őket a Szentlélek.
1. Hittek Jézusnak
2. Engedelmeskedtek
3. Kitartóan imádkoztak
4. Teljes egység és szeretet volt köztük! – Mindez a Jézussal való intenzív, 40 napos együttlét után.

Ha Jézus tanít – ott jelen van hatalmasan a Szentlélek! Emmausi tanítványok: „Nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az Írásokat?” (Lukács 24:31–32) Miközben Péter bizonyságott tett Krisztusról és tanított Kornéliusz házában: „Míg ezeket a szavakat mondta Péter, leszállt a Szentlélek mindazokra, akik hallgatták az igét. És elámultak a zsidó származású hívők, akik Péterrel együtt jöttek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szentlélek ajándéka”. (ApCsel. 10:44–45)

Ha Krisztus közelében maradunk, ha Tőle tanulunk, ha az igéjét hallgatjuk, tanulmányozzuk – akkor töltetik ki a Szentlélek! Valaki elmesélte, hogy miközben hallgatta az igét, értette meg, hogy mi az Isten akarata az életében; hogy határokat kell húzni, hogy nem lehet megalkudni a bűnnel, hanem valósággal újjá kell lenni az Isten akarata szerint. De ez neki nem megy: és odaborult Jézus elé, és kegyelmet nyert.

„Mert mindaz, aki kér, kap; aki keres, talál; és aki zörget, annak megnyittatik. Melyik apa az közületek, aki fiának kígyót ad, amikor az halat kér tőle, vagy amikor tojást kér, skorpiót ad neki? Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei Atyátok Szentlelket azoknak, akik kérik tőle?” (Lukács 11:10–13) Átélte a szabadítást – amikor új emberré formál az Jézus Krisztus kegyelme. Amikor munkát végez a Szentlélek Isten!
Mint amikor Péter mondja Kornéliusz házában: „Most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten”. (Ap.Csel. 10:34) Kijelentés, ige + Szentlélek megvilágosító ereje. Péter és a tanítványok Pünkösdkor: ez az, amiről Jóel prófétált… A Szentlélek tette össze a képet, és adta a kijelentést, és a szolgálatot.

Jézus és a tanítványokIII. A tanítványok várták a megígért Szentlelket! Van-e olyan vitorlás, aki kimegy a nyílt óceánra, mert valahonnan valahova el akar jutni, és nem bontja ki a vitorláit? Az a keresztyén, hívő ember, aki nem csak sodortatik az áramlatokkal, hanem tudatosítja, hogy vannak vitorlái, kibontja azokat, és várja a szelet. A Szentlélek Isten indítását, vezetését, erejét – amikor nem magam erőlködök, nem a magam erejét használom, nem abba bízom – hiszen magamtól mozdulni se tudnék, olyan lenne, mint a helyben futás, erőlködés, jó fogyókúra, de nem visz sehova –, hanem a szél fúj, ez az energia egyedüli forrása, és én boldogan, szabadon rábízom magam.

Amikor magam próbálok megoldani dolgokat, továbblépni problémák közben, aggodalmaskodom, kezemet tördelem, ahelyett, hogy kifeszíteném a vitorláimat, és hittel várnám a szelet – az olyan mint a hintszék: arra jó, hogy valamit csináljon az ember, sőt még arra is, hogy közben jól, jobban érezze magát, de nem viszi sehova. Ahhoz hajó kell – ez a Krisztusban megújult élet –, vitorla – ez a hit –, és szél – ez a Szentlélek Isten kézzelfogható jelenléte. Család Erdélyben 17 örökbefogadott gyermekkel.

Azt mondta az Úr Jézus Nikodémusnak: „Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked: Újonnan kell születnetek. A szél arra fúj, amerre akar; hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hova megy: így van mindenki, aki a Lélektől született.” (János 3:7–8) Nem tudjuk, mikor fúj, merre fúj – de az biztos, hogy fúj, és ezt az energiát akarjuk megkapni, hogy lehessünk Isten gyermekei, eszközei. Utasok ebben a világban, akiket a Lélek vezérel. „Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai”. (Róma 8:14) Jöjj, Szentlélek Isten! Ámen.

2011. 06. 12. Pünkösdvasárnap


Szerző: Szigeti Miklós református lelkész  -  Forrás: Táborilelkész


 
© 2010. Táborilelkész - a katonák egyházi hírei