TÁBORILELKÉSZ

HÍREK
TÖRTÉNELEM
 • A vallás, az egyház és a katonaság
 • A katonai lelkipásztori szolgálat története 1773-ig
 • Apostoli Tábori Helynökség működése a Habsburg-monarchiában 1773-1918 között
 • Forradalmak és a katonai lelkészet
 • Nemzeti hadsereg és a Magyar Apostoli Tábori Helynökség
 • Magyar Királyi Honvédség tábori lelkészete
 • Katonalelkészi szolgálat a Magyar Néphadseregben
HM TÁBORI LELKÉSZI SZOLGÁLAT
 • HM Tábori Lelkészi Szolgálat Katolikus szolgálati ág
 • HM Tábori Lelkészi Szolgálat Protestáns szolgálati ág
 • HM Tábori Lelkészi Szolgálat Zsidó Lelkészi Szolgálati Ág Tábori Rabbinátus
PROGRAMOK
ELMÉLKEDÉSEK
ÜNNEPEK
VIDEOK
INTER ARMA CARITAS - FEGYVEREK KÖZÖTT A SZERETET
GALÉRIÁK
ÉLŐ TÖRTÉNELEM - VITÉZI REND
IMPRESSZUM


TÉMAGYŰJTŐ
HM Tábori Lelkészi Szolgálat hírei
Katolikus Tábori Lelkészi Szolgálat hírei
Protestáns Tábori Lelkészi Szolgálat hírei
Vitézi Rend
Zsidó Lelkészi Szolgálat hírei

 PARTNER LAPUNK HÍREI

 KATOLIKUS ESEMÉNYNAPTÁR
<<  2017. november  >>
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

 PROTESTÁNS ESEMÉNYNAPTÁR
<<  2017. november  >>
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

 KERESÉS
 

 ON-LINE KÖZÖSSÉGI KOMMUNIKÁCIÓ

Neve:          
Jelszava:     

 HÍRLEVÉL


Jézus sírt

Startlap megosztás
2011-05-24 15:00:15
Lázár feltámasztásaLekció: János 11: 17 – 44 Lázár feltámasztása.
Textus: János 11: 35 „Jézus könnyekre fakadt”.

Kedves Testvérek!


Az Isten szeretete nagyobb annál, ahogyan mi szeretni tudunk. Érzékeli minden rezdülésünket, számon tartja minden érzésünket, gondolatunkat – és abban a formában reagál rá, amelyben leginkább az üdvösségünket munkálja. Ha az kell, ha az értelmünk eléggé felkészült rá, akkor kijelent, világossá tesz számunkra igéket, hogy növekedjünk a hitben, megéljük azt, amit világossá tett – és hogy a megismerteket továbbadjuk másokat gazdagítva.

Ha viszont az kell, akkor nem magyaráz semmit, hanem odalép mellénk és átölel. Lehet, tele van a szívünk kétséggel, vívódással, szomorúsággal, értetlenséggel – nem kezd el tanítani, még szelíden se, mert nem kész a szívünk, hogy befogadja. Minden helyzetben, mindenkinek más és más!
Mert szeret. Mert nem gép, aki beskatulyáz, osztályoz, polcokra helyez – hanem megértő, teljesen, rezdülésekig átérző, és bennünket személy szerint legjobban ismerő Isten, aki Krisztusban önmagát adta oda értünk a kereszten!

A Csendes Percek napi áhítatos könyvben olvastuk csütörtökön ezt az igét: Jézus sírt (könnyekre fakadt). Annyira átérezte Mária fájdalmát, hogy vele sírt. Ézsaiás így prófétált erről évszázadokkal korábban: „a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta”. (Ézsaiás 53:4) Ő az, aki teljesen megért bennünket! A bűneinket utálja – de bennünket a bűneink ellenére is nagyon szeret. Ebbe a szeretetbe enged bepillantást mai igénk.

David Wilkerson evangelistaÁprilis végén, 80 éves korában hunyt el David Wilkerson evangélista, aki a Kereszt az aszfaltdzsungelben c. könyvet, mint személyes bizonyságtételét megírta. A könyv a hippi-mozgalom idején (1960-as évek eleje) játszódott New Yorkban. Egy lelkészházaspár azt a vezetést kapta Istentől, hogy menjen el a drogos, késelős fiatalok közé, és kezdje el nekik hirdetni az igét. Otthagyta nyugodt vidéki lelkészi állását, elmentek. Nagyon veszélyes útra léptek: mert elkezdtek összebarátkozni velük. Ez persze nem ment könnyen – de nem adták fel.

Keresték velük a kapcsolatot, és Isten elvégezte, hogy egymás után kezdték elfogadni és befogadni őket – bár ők nem nyúltak kábítószerhez. Megérezték rajtuk, belőlük a szeretetet, mert nem nézték le őket, nem ítélték el őket, hanem érzelmekkel teli emberekként kezelték mindet – bár a kábítószer fogyasztását, a késelést és más durva bűnöket elítélték. Ahogyan egyre közelebb kerültek egymáshoz, úgy kezdtek ezek a fiúk és lányok megnyílni, mesélni életről, sorsukról, múltjukról, jelenükről. Sőt egy idő után már kifejezetten hiányolták, ha nem mentek. Szeretetkapcsolat épült, híd, amely alapról megszólalhatott az evangélium, Jézus Krisztus beszéde – aki sokakat megszabadított, és új életre vezetett. Néhány évvel később az általa alapított drogfüggő tinédzsereket mentő szolgálatának 173 bentlakásos intézete lett az Egyesült Államokban, és 77 másik országban 241 helyen végezték a missziót. Jézustól tanultak, rá figyeltek, vele állandó, szoros közösségben élve kapták meg a személyes vezetést, hogy melyik fiatalhoz hogyan közeledjenek. A Szentlélek vezetése adta a képességet, hogy tudjanak rezonálni a másikból kiáradó hullámhosszra úgy, hogy azon keresztül Isten szeretete célba érhessen. Óriási tudomány ez, amit nem lehet egyetemen tanulni, ami nem a mi képességünk, hanem a kegyelmi ajándék, a Szentlélek Isten ajándéka. Mégis, lehet, kell érte imádkozni, lehet és kell halló fülekkel befogadni az evangéliumot – mert ezek azok a csatornák, amelyeken keresztül az Isten a neki átadott emberek szívét, életét betöltheti önmagával, hogy ilyen csodálatos eszközzé váljanak mások megmentésében.

Lázár, Mária és Márta testvérek voltak. Befogadták többször Jézust az otthonukba, hallgatták tanítását. Lázár megbetegedett, és a nővérei hívták Jézust, de ő késlekedett, nem indult azonnal – aztán mégis elment, de addigra Lázár meghalt. Mire odaért, már négy napja eltemették.
Jézust megelőzte jövetele híre. Mária és Márta is megtudta, hogy Jézus jön – de csak Márta indult el elé. Mária otthon maradt. Miért? Azért, mert vívódott. Miért nem segített Jézus? Miért hagyta, hogy meghaljon? Hiszen szerette, és minket is szeret! Máriának nem volt békessége – ezért nem ment Jézus elé. Nem vágyott vele lenni – amire pedig mindig máskor vágyott. Vívódott benne a hit és hitetlenség.

Érdekes, hogy mind a két testvér szóról szóra ugyanazzal a mondattal közeledett Jézushoz: „Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem”. (21, 32 versek) Tehát: Jézus Úr a számukra! És mégis egészen más volt a szívükben!

Márta és JézusI. Márta Jézus elé ment. Amikor találkoztak, Jézus direkt módon beszélt Mártával a feltámadásról – mert az ő szíve kész volt befogadni az igét. „Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten.” Márta még itt is, még így is, még ebben Őrá bízta magát. Feltétlen hit és bizalom volt Mártában! Erre az alapra tudott építeni az Úr Jézus, és mondta el azokat a csodálatos szavakat, amelyek minden élő hitű keresztyénnek életet jelentenek: „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt?” Márta így felelt: „Igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten Fia, akinek el kell jönnie a világba.”
Minden kijelentés, minden ige, amit megérthettél azért van, mert a Szentlélek Isten késszé tette a szívedet arra, hogy megértsd, befogadd! Legyen érte áldott. Ha én bármiről kiállok ide prédikálni, akkor csak azt mondhatom el nektek, amit világossá tett előttem az Úr. Ez akkor azt jelenti, hogy ha egyik vasárnapra éppen nem kaptam igét, akkor elmarad az istentisztelet? Nem, ez azt jelenti, hogy veletek együtt nekem is minden nap le kell borulnom előtte és kérnem kell: Úr Jézus, nyisd meg a szívem, hogy befogadhassam a te igédet! Nyisd meg az értelmemet, tedd befogadóvá a szívemet, hogy elvégezhesd a munkát bennem és általam! Ha az Úr Jézusé a szíved és az életed, ha te Úrnak vallod Őt, mint Mária és Márta – akkor te is ezt teszed!

II. Mert ha ezt teszed, akkor Isten adja az igét, elhinti a magot – amely megfogan és elkezd növekedni. Márta lehet, hogy először nem is fogta fel (nem is foghatta fel Jézus halála és feltámadása előtt), hogy pontosan mit értett Jézus azokon, amit mondott. De mindenképpen megérezte belőle Isten szeretetét, a reménység igéit! És bár nem értette teljesen – ezt olvassuk: „Miután ezt mondta, elment, és titokban szólt a testvérének, Máriának: „A Mester itt van, és hív téged.” Nem állt oda elé, nem kérte számon, hogy miért maradt otthon, nem emelte ki a maga hitét és bizalmát – hanem csak hívta Jézus közelébe! Pedig Jézus ezt nem is mondta – de Márta tudta, hogy Máriának is rá van szüksége, és Jézus őt is éppen úgy szereti.

Márta eszközzé vált! Látjátok, milyen egyszerű eszközzé válni? Nem kell hatalmas prédikációkat mondani – de oda kell hívni Jézus közelébe. Gyere, imádkozzunk. Eszembe jutott, hogy ezt olvastam az igében… vagy nem is tudom hogyan, mert az Úr használ minket és tesz kreatívvá a szolgálatban, mint Mártát. Mert nem kellett több Máriának. Látjátok a Szentlélek Isten munkáját! „Ő pedig, amint ezt meghallotta, gyorsan felkelt, és odament hozzá”. Addig nem, de azután azonnal!

Legyen érte áldott az Isten, ha már használ téged mások életében, hogy így Jézusra mutass, szelíden, a Lélek indítására, adott szituációkban vezess Jézushoz embereket. Borulj le előtte, tárd ki neki szíved, fogadd el bűnbocsátó szeretetét, és figyelj vezetésére, hogy lehess te is Isten gyermeke és munkatársa.

Jézus, Márta, MáriaIII. Mária mondata ugyanaz, mint Mártáé – és mégis egészen más: számon kérő. Miért? Mert nem volt békessége az Úrban! Mert még a szíve nem volt kész! Ezért hozzá egészen másképp közeledett Jézus. Mit csinált? Szavak nélkül együtt sírt vele! Nem hirdetett igét, mint Mártának – nem mondott semmit, csak vele sírt! Mint a lelkész a drogfüggők közt New Yorkban. Isten szeretetét hagyta munkálkodni, és az nyitotta meg a szíveket az ige előtt, amely egyedül újjáteremteni képes. „Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk”. (Zsidó 4,15–16)

Két különböző ige-hirdetés, a krisztusi szeretet két példája – mindkettő hiteles, mindkettő Isten munkája. Adja meg nekünk a Szentlélek Isten, hogy eszközzé váljunk. Hogy tudjunk váltani, hogy ne felvett sémáinkat erőltessük rá a másikra, ne ítélkezzünk, ne papoljunk – hanem szeressünk, ahogyan Krisztus tette.

Ehhez kell megtanulnunk valamit az igéből: az átérzés képességét. Kegyelmi ajándék. Úgy van ez, mint mindennel, ami Isten kegyelmi ajándéka – törekednünk kell rá nekünk magunknak is, és alázattal kérni. Mert az Úr a mi tudatos, engedelmes, neki szentelt szolgálatunkat használja fel kegyelme munkájában.

Jézus tanítEzért Jézus tanít! És aki engedelmes – az tanul. Az igéből folyamatosan megtanul ráhangolódni a Szentlélek vezetésére. Mert egészen másképpen kell közeledni Máriához, mint Mártához. Az egyiknek lehet nyíltan feltárni az Isten titkait, lehet direkt módon hirdetni az evangéliumot – a másikkal pedig együtt kell sírni! No, de hát akkor hol van az evangélium? Hogyan hallja Mária a feltámadás örömhírét? Ennél nincs fontosabb! Majd hallja, ha a Szentlélek késszé, befogadóvá teszi a szívét. És biztosan meg is teszi, mert az Istennek gondja van rá! Azért sírt vele Jézus (pedig tudta, hogy pár perc múlva Lázár kijön a sírból)!  De ott, akkor Máriának arra volt szüksége, hogy Jézus együtt sírjon vele! Ő jobban tudja, hogy mikor kell prédikálni – és mikor kell együtt sírni. Illetve Ő tudja egyedül!  Ezért kérjük őt, hogy használjon minket az Ő akaratának megfelelően, szelíden, alázattal, és azzal a határtalan szeretettel, amelyre példát adott nekünk! Ámen.


Szerző: Szigeti Miklós református lelkész


 
© 2010. Táborilelkész - a katonák egyházi hírei