TÁBORILELKÉSZ

HÍREK
TÖRTÉNELEM
 • A vallás, az egyház és a katonaság
 • A katonai lelkipásztori szolgálat története 1773-ig
 • Apostoli Tábori Helynökség működése a Habsburg-monarchiában 1773-1918 között
 • Forradalmak és a katonai lelkészet
 • Nemzeti hadsereg és a Magyar Apostoli Tábori Helynökség
 • Magyar Királyi Honvédség tábori lelkészete
 • Katonalelkészi szolgálat a Magyar Néphadseregben
HM TÁBORI LELKÉSZI SZOLGÁLAT
 • HM Tábori Lelkészi Szolgálat Katolikus szolgálati ág
 • HM Tábori Lelkészi Szolgálat Protestáns szolgálati ág
 • HM Tábori Lelkészi Szolgálat Zsidó Lelkészi Szolgálati Ág Tábori Rabbinátus
PROGRAMOK
ELMÉLKEDÉSEK
ÜNNEPEK
VIDEOK
INTER ARMA CARITAS - FEGYVEREK KÖZÖTT A SZERETET
GALÉRIÁK
ÉLŐ TÖRTÉNELEM - VITÉZI REND
IMPRESSZUM


TÉMAGYŰJTŐ
HM Tábori Lelkészi Szolgálat hírei
Katolikus Tábori Lelkészi Szolgálat hírei
Protestáns Tábori Lelkészi Szolgálat hírei
Vitézi Rend
Zsidó Lelkészi Szolgálat hírei

 PARTNER LAPUNK HÍREI

 KATOLIKUS ESEMÉNYNAPTÁR
<<  2017. november  >>
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

 PROTESTÁNS ESEMÉNYNAPTÁR
<<  2017. november  >>
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

 KERESÉS
 

 ON-LINE KÖZÖSSÉGI KOMMUNIKÁCIÓ

Neve:          
Jelszava:     

 HÍRLEVÉL


Szeretet nyelve

Startlap megosztás
2011-02-07 09:36:34
Jézus szeretLekció: Ap.Csel 10.
Textus: Ap.Csel. 10: 24 – 27 „A következő napon megérkeztek Cézáreába, Kornéliusz pedig összegyűjtötte rokonait és legjobb barátait, és úgy várta őket. Amint Péter be akart lépni, Kornéliusz eléje ment, lábához borult, és imádni akarta. Péter azonban felemelte, és így szólt hozzá: „Állj fel, én is ember vagyok!” Amikor beszélgetve bement vele, sok embert talált ott összegyűlve”.


Kedves Testvérek!

Magyarországon, Karcagon 2010. november 3-án vasárnap 213-an keresztelkedtek meg egy napon a helyi nagytemplomban. Csupa olyan emberek, akik református gyökerekkel, de vallásellenes társadalmi közegben születtek, és nőttek fel. Akiknek a szüleit se keresztelték meg, vagy ha meg is keresztelték, ezen kívül semmi kapcsolatuk nem volt a hittel, és vallással. Múlt vasárnap az volt a prédikáció címe: kutyából szalonna. A mondás magyarok közt arról szól, hogy ilyen nincs soha – pedig van. Ez az Isten csoda-munkája: az ő országában csak kutyaszalonnák vannak!

32. zsoltárAki viszont kegyelemből azzá lesz – azt kezébe veszi, és csodálatos módon vezeti, használja a mindenható, kegyelmes Isten. Csodálatosan vall erről egy hívő, kegyelmet nyert ember, Dávid, a későbbi király, a 32. zsoltárban: „Dávid tanítókölteménye. Boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az ÚR nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. Vagyis: aki Jézus Krisztus bűntörlő vére alatt tudja az életét. (…) Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. (…) Ezért: Te vagy az oltalmam, megóvsz a bajtól, körülveszel a szabadulás örömével. Mert szüntelen Vele jár, rá figyel, bűnbocsátó kegyelméből él, ezért hallja, érti az Isten ígéretét: Bölccsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem”. Ebbe a csodálatos ígéretbe, ennek gyakorlati megvalósulásába enged bepillantást mai igénk! Ezt tette Péterrel – és ezt teszi velünk!

Olvastam egy templomi hirdetőtáblán – angolul szójáték: aspire to inspire before expire. Azaz: törekedj lelkesíteni (inspirálni, ösztönözni), mielőtt kimúlsz (elmúlsz, lejár a szavatosságod).

Ezt tette Péter apostol (Isten kegyelmet nyert eszköze, egy kutyából lett szalonna): megérti Isten kijelentését, vezetését, szolgál, közel kerül emberekhez, igét hirdet. Megtelik Szentlélekkel, de nem lebeg valamiféle önkívületi állapotban, hanem nagyon tudatos, felelős döntéseket hoz. Hitét összekapcsolja értelmével – és Isten kiválasztott eszköze lesz mások életében, akiket 1 szeretettel, de határozottan korrigál; 2 akikkel soha nem felülről beszél, hanem mindig mellettük állva; 3 és keresi és meg is találja azt a közös hangot, légközt, hangolást, amelyen az evangélium hitelesen elhangozhat.

Mindez nem megy magunktól – hanem egyedül csak, ha a Szentlélek Isten munkálkodik általunk! Magunktól lenézés, alá-fölé rendelés megy, kioktatás, megbántás, megszégyenítés, megalázás, sőt: a másik fölötti uralkodás.

Szentlélek - galambMiért keresztelkedtek meg Karcagon egyszerre 213-an? Mert valaki közel került hozzájuk, valakit, vagy valakiket közel vezetett hozzájuk az Isten; ők elmondták, hitelesen továbbadták a hívást – és akiket megszólítottak, azok válaszképpen megkeresztelkedtek. A cikk, amely erről az eseményről beszámol (Ref.Lap 2011/3. szám 5. oldal) megemlíti, hogy a városban református iskolák, óvodák nyíltak – amelyekben jelen van Jézus Krisztus evangéliuma, az ige, a keresztyén szeretet. Biztos, hogy ennek az áldozatos szolgálatnak része van abban, hogy ezek az emberek erre a döntésre jutottak. Mert hisszük, tapasztaljuk, tudjuk, hogy egyedül Isten megszólítása, a Szentlélek Isten személye üzenete által lehet valaki hívővé, fogadhatja el Jézus Krisztus kegyelmét, a bűnbocsánat ajándékát – de mégis ebben a munkában minket is felhasznál az Isten: Isten munkatársai vagyunk. Mind. Mármint az, aki kinyitotta előtte a szívét, megvallotta neki bűneit (amikre az ő igéje adott világosságot), és neki adta életét. Köszönöm – légy áldott – vedd, tiéd. 197-es karácsonyi ének: „Vedd elmém, lelkem és szívem, hadd adjam néked mindenem, hogy kedves légyek néked!” Miért, különben nem lehetünk kedvesek előtte? Nem, különben nem – mert, ha nem adom neki az elmém, lelkem, és szívem, akkor nem az ő uralma valósul meg bennem, hanem maradok a magam lázadásában. Aki viszont meglátta a maga lázadásának (a bűnnek) pusztítását – és tehetetlenségében hittel és reménységgel borult Jézus elé, az átéli a szabadítást. Vagyis Isten eszközévé lesz mások megmentésében. Hogyan?

1. Engedelmes. Péter apostol egész életében abban nőtt fel, hogy zsidó embernek nem lehet pogány emberrel kapcsolatot tartania. Nagyon szigorúan belenevelték ezt: az egész zsidó törvényt, hogy mi az, ami vallásilag tilos, tisztátalan. Mégis, amikor az Isten látomásban szólt hozzá, amikor kijelentette akaratát – kész volt a kijelentett üzenetnek engedelmeskedni! Legelső dolog, amiért Isten használni tudta Pétert: az ő engedelmessége volt. Összerakta a látomást és Kornéliusz követeinek érkezését. Nem is volt olyan könnyű: a látomásban szó sem volt emberekről, hanem csak tisztátalan álatokról – az Isten igenis megkövetelte azt Pétertől, hogy használja a fejét, értelmét, eszét; gondolkodjon, ő maga jöjjön rá: nem rágta a szájba, hogy mit kell tennie, hanem rávezette, mert rávezethető, engedelmes, nyitott szívű, „lelki szegény” volt. Honnan tudom? Onnan, hogy Péter elment velük. Nem félt merénylettől, csapdától – mert tudta, hogy az Isten vezeti. Elvégezte az imádságos agymunkát, összerakta, megértette. Vagyis így lett azonnal életté az ige – rábízta magát – és ezért történhetett, hogy egy római százados keresztyénné lett.

Az afrikai impala csodálatos állat. Három méter magasra képes ugrani és képes kilenc méteres távolságot egyetlen ugrással áthidalni. Mégis, ennek ellenére állatkertekben lehet egy méter magas zárt kerítés mögött tartani őket, és nem szöknek el. Miért? Azért, mert maximum 92 cm magas egy impala, és csak akkor ugrik, ha látja, hogy hova fog landolni. A hívő ember engedelmessége pont abban áll, hogy – Ura szavára – akkor is ugrik, ha nem látja, hova fog érkezni. Ahogyan Péter tette.

Engedelmesség2. Engedelmesség az is, ahogyan Péter kommunikál. Ahogyan elsajátítja és alkalmazza az Isten szeretet-nyelvét. Amikor Péter megérkezett Kornéliuszhoz: „Amint Péter be akart lépni, Kornéliusz eléje ment, lábához borult, és imádni akarta.” Itt lett volna a kívánt alkalom, amit minden zsidó kihasznált volna: eddig mindig nekik kellett megalázkodniuk a rómaiak előtt, most végre egy római alázkodik meg egy zsidó előtt! Sok ember belesik ebbe a kísértésbe, ha tiszteletet, megbecsülést, hatalmat kap. „Péter azonban felemelte, és így szólt hozzá: „Állj fel, én is ember vagyok!” Nem dorongolta le, hogyan tehetett ilyet, nem kiabált vele, nem járatta le, szégyenítette meg – hanem csak szelíden, alázattal, szeretettel figyelmeztette.

Egyedül így lehetünk mi is hiteles keresztyének. Szelíden figyelmeztessük egymást! „Testvéreim, ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel. (…) Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét”. (Galata 6:1–3)

Tudjátok mi a lényeg? Az, hogy Péter számára a középpontban végig nem a saját személye állt, nem önmagára figyelt – hanem végig Kornéliuszra. Hogy mi szolgálja az ő épülését, hogyan tudja őt közelebb vinni az Úr Jézushoz! Ha önmaga állt volna a középpontban, akkor azt mondta volna Kornéliusznak: „jól van, hagyd csak, állj fel. Jól esik, és meg is érdemlem, elvégre én csináltam végig Jézussal az egész utat – de azért hagyd csak”. Mi ugyanis leginkább ilyen agyafúrtak és rafináltak vagyunk, és így csináljuk. Hiszen azt szeretnénk, hogy a kecske is jól lakjon és a káposzta is megmaradjon – azaz ne lőjünk túl a célon, szerényeknek és alázatosaknak látszunk, de azért a dicsőségünk is megmaradjon. Péter ehelyett nem taktikázott, hanem valósággal megalázta magát, lemondott teljesen saját dicsőségéről az Isten dicsőségére.

3. Ezzel pedig teljesen egyenlővé tette magát Kornéliusszal. Pedig a zsidók nagyon utálták és lenézték a rómaiakat. Pétert megtanította az Isten, és Péter remekül levizsgázott – hogy nincs különbség. Isten számára mindenki egyenlően fontos, Jézus egyaránt a vérét adta mindenkiért. Ezért Péter nem került se Kornéliusz fölé, se alá – hanem mellé! Mindenben, teljesen mellé! Állj fel, ugyanolyan ember vagyok, mint te – se több, se kevesebb.

4. Ezután Kornéliusz és Péter beszélgetve mentek be a házba. Soha nem látták előtte egymást, és mégis olyan baráti, közvetlen légkör alakult ki köztük, amelyben hitelesen szólalhatott meg az evangélium. Nagyon sok apró részlet kellett hozzá, hogy ez valóra váljon. Csodálatos, ahogyan az Isten összerakta a puzzle-darabkákat, és a kép összeállt.

FelhőkVagy-e már az Isten eszköze? Neki adtad-e magad? Aki igen, azt használja az Úr, és hasonlókat tapasztal. Tapasztalja az Isten jelenlétét az életében – Aki igazgat, összehoz találkozásokat, formálja a magatartást, gondolkozást, beszédet; felelősséggel ruház fel másokért. Az valósággal megtapasztalja azt, amit a héten hétfőn olvastunk a Csendes Percekben: Olyan az Isten jelenléte az életünkben, mint az árnyék. Elválaszthatatlan tőlünk, és ha van fényforrás, akkor mindig van! Néha nagyobb, máskor kisebb, egyszer könnyen kivehető, máskor alig.

Karcagon múlt év végén egyik vasárnap 213-an keresztelkedtek meg. Biztosan nem maguktól találták ezt ki – hanem valakik, élő hitű, vezetett emberek (zömmel az iskolákon keresztül) szolgáltak köztük: ahogyan szolgált különböző eszközök által Péter apostol. Vajon hányan élnek Vancouverben olyan magyarok, akiknek életéből ugyanígy kimaradt, kimarad Jézus Krisztus? Talán a rokonok, barátok, ismerősök közt. „Amint meg van írva: „Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.” De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akit nem hallottak? Hogyan hallják meg igehirdető nélkül?” (Róma 10:13–14) Mi az első teendő? Készenléti állapot! Még én se értek mindent, még a hitem is kicsi (Péter se értett mindent!) – de szeretnék eszközöd lenni, az evangéliumot, az életet, Jézus Krisztust hirdetni: használj, Uram! Ha ezt így elmondod – biztos lehetsz benne, hogy használni fog! És ha használ – attól te még sokkal közelebb kerülsz hozzá: mint Péter! Tapasztald meg! Ámen.

2011. 01. 30. Vasárnap. VancouverSzerző: Szigeti Miklós református lelkész


 
© 2010. Táborilelkész - a katonák egyházi hírei