TÁBORILELKÉSZ

HÍREK
TÖRTÉNELEM
 • A vallás, az egyház és a katonaság
 • A katonai lelkipásztori szolgálat története 1773-ig
 • Apostoli Tábori Helynökség működése a Habsburg-monarchiában 1773-1918 között
 • Forradalmak és a katonai lelkészet
 • Nemzeti hadsereg és a Magyar Apostoli Tábori Helynökség
 • Magyar Királyi Honvédség tábori lelkészete
 • Katonalelkészi szolgálat a Magyar Néphadseregben
HM TÁBORI LELKÉSZI SZOLGÁLAT
 • HM Tábori Lelkészi Szolgálat Katolikus szolgálati ág
 • HM Tábori Lelkészi Szolgálat Protestáns szolgálati ág
 • HM Tábori Lelkészi Szolgálat Zsidó Lelkészi Szolgálati Ág Tábori Rabbinátus
PROGRAMOK
ELMÉLKEDÉSEK
ÜNNEPEK
VIDEOK
INTER ARMA CARITAS - FEGYVEREK KÖZÖTT A SZERETET
GALÉRIÁK
ÉLŐ TÖRTÉNELEM - VITÉZI REND
IMPRESSZUM


TÉMAGYŰJTŐ
HM Tábori Lelkészi Szolgálat hírei
Katolikus Tábori Lelkészi Szolgálat hírei
Protestáns Tábori Lelkészi Szolgálat hírei
Vitézi Rend
Zsidó Lelkészi Szolgálat hírei

 PARTNER LAPUNK HÍREI

 KATOLIKUS ESEMÉNYNAPTÁR
<<  2017. november  >>
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

 PROTESTÁNS ESEMÉNYNAPTÁR
<<  2017. november  >>
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

 KERESÉS
 

 ON-LINE KÖZÖSSÉGI KOMMUNIKÁCIÓ

Neve:          
Jelszava:     

 HÍRLEVÉL


Befejeződött a „Lelkigondozás katasztrófahelyzetben” című kurzus

Startlap megosztás
2014-05-15 07:15:41
Befejeződött a „Lelkigondozás katasztrófahelyzetben” című kurzusBefejeződött Berekfürdőn a Magyar Református Szeretetszolgálat által szervezett 60 órás katasztrófa-lelkigondozói kurzus. A Dr. Hézser Gábor, Dr. Bodó Sára, Dr. Csoma Judit és Sajtos Szilárd százados, református tábori lelkész által vezetett elméleti-gyakorlati ökumenikus képzésre huszonhárom fő jelentkezett, határon innen és túlról, református és testvéregyházakból, gyülekezeti és katonai lelkipásztorok, intézetvezetők és klinikai szakpszichológus.
A jelentkezők között ott voltak a Tiszáninneni Református Egyházkerület Katasztrófa Csoportjának lelkipásztorai, és a Magyar Református Szeretetszolgálat Katasztrófa-lelkigondozói Csoportjának tagjai is. „A nyugati országokban már évtizedek óta külön területen foglakoznak a protestáns egyházakban is a katasztrófa-lelkigondozás kérdéseivel. Tudomásunk szerint a közös gondolkodás és képzés tekintetében úttörőmunka folyt Berekfürdőn e témában, az elmúlt három hónapban szervezett kurzusokon” – mondta el Sajtos Szilárd.

A képzés során a résztvevők meghatározták a saját, személyes „katasztrófa-önismeretüket”, azt, hogy vajon miért érzékenyek a kérdésre, milyen élettörténeti vagy családtörténeti tapasztalatuk, örökségük van e témában, s ez alapján alkották meg a saját, individuális katasztrófa-identitásukat, katasztrófa koncepciójukat.

Befejeződött a „Lelkigondozás katasztrófahelyzetben” című kurzus

Rendszerezték a pszicho-traumatológiai, krízislélektani, a stresszről, szorongásról, konfliktusokról, vagy éppen az a lelkigondozói „elsősegély” vagy utógondozás területén meglevő ismereteiket, s ezeket az elhangzó előadások alapján újraértelmezték a katasztrófa-lélektan szemszögéből is. Elméleti és gyakorlati szempontból tártak fel eseteket a halálhír-közlés, a gyermekhalál, a balesetek, a gyász, a suiciditás vagy a PTSD témakörében. Az egyéni, speciális katasztrófa-lelkigondozói beszélgetés, vigasztalás, krízisintervenció kérdésköre mellett külön hangsúlyt kapott az ilyen különleges esetekben megjelenő társadalmi gyász, s annak feldolgozási lehetőségei, a rítusok, a szimbólumok, a speciális liturgiai elemek lehetőségeinek kihasználása. A résztvevők betekintést kaptak a Katasztrófavédelem törvényi, rendeleti szabályozásába, szervezeti-működési rendszerébe, Egyházunk és a Magyar Református Szeretetszolgálat katasztrófa-koncepciójába.

Befejeződött a „Lelkigondozás katasztrófahelyzetben” című kurzus

A kurzus végén a meglevő önkéntes szakemberek mellé többen is csatlakoztak az MRSZ Katasztrófa-lelkigondozói Csoportjába, melynek szakmai mentora Dr. Bodó Sára, szervező-vezetője Sajtos Szilárd százados, tábori lelkész.

Befejeződött a „Lelkigondozás katasztrófahelyzetben” című kurzus

A résztvevők a MRE Szeretetszolgálati Iroda Református Diakóniai Felnőttképzési Intézményétől tanúsítványt, a Tiszántúli Református Egyházkerület Lelkigondozói Intézetétől igazolást kaptak, a református lelkipásztorok részére pedig a MRE Országos Továbbképzési Akkreditációs Tanács lelkész-továbbképzési kreditként beszámolja a képzést.


Táborilelkész


 
© 2010. Táborilelkész - a katonák egyházi hírei