Don-kanyar megemlékezés a KFOR-ban
Don-kanyar, KFOR,. kápolna
Táborilelkész (info@taborilelkesz.hu)

Don-kanyar megemlékezés a KFOR-banKoszovóban, a Slim Lines tábor kápolnájában is megemlékeztek a 72 ével ezelőtti doni katasztrófáról, a magyar hadsereg újkori Mohácsáról. A korabeli filmhíradó, képek vetítése mellett Sajtos Szilárd százados, református tábori lelkész elevenítette fel az 1943-as eseményeket.

„A 207 ezres hadilétszámú 2. magyar hadseregből, több mint 120 ezren vesztek oda 1943 januárjában a Don partján. A világháború 950 ezer magyar állampolgár életét követelte. Azokban a napokban igazzá váltak Jeremiás próféta szavai: „Hang hallatszott Rámában, nagy sírás és jajgatás. Ráhel siratta gyermekeit, és nem akart megvigasztalódni, hogy már nincsenek.

Don-kanyar megemlékezés a KFOR-ban

A visszaemlékezés azonban nem csak számok, adatok halmaza. Hiszen a számok embereket rejtenek, arcokat, sorosokat, elveszett reményeket, álmokat, terveket, üres családi asztalokat, könnyeket, keserűségeket. A túlélők a háború után nem lehettek veteránok, sokukra az üldöztetés várt. A háború 950 ezer magyar család generációkon átívelő keserűségét, gyászát, traumáját, trauma utáni szindrómáját okozta. Nekünk, a leszármazottaknak kötelességünk és igényünk az emlékezés a felmenőkre, tanulnunk kell a múltunkból, hiszen „boldogok a békességre igyekezők: mert ők az Isten fiainak mondatnak”. – mondta el a tábori lelkész.