TÁBORILELKÉSZ

HÍREK
TÖRTÉNELEM
 • A vallás, az egyház és a katonaság
 • A katonai lelkipásztori szolgálat története 1773-ig
 • Apostoli Tábori Helynökség működése a Habsburg-monarchiában 1773-1918 között
 • Forradalmak és a katonai lelkészet
 • Nemzeti hadsereg és a Magyar Apostoli Tábori Helynökség
 • Magyar Királyi Honvédség tábori lelkészete
 • Katonalelkészi szolgálat a Magyar Néphadseregben
HM TÁBORI LELKÉSZI SZOLGÁLAT
 • HM Tábori Lelkészi Szolgálat Katolikus szolgálati ág
 • HM Tábori Lelkészi Szolgálat Protestáns szolgálati ág
 • HM Tábori Lelkészi Szolgálat Zsidó Lelkészi Szolgálati Ág Tábori Rabbinátus
PROGRAMOK
ELMÉLKEDÉSEK
ÜNNEPEK
VIDEOK
INTER ARMA CARITAS - FEGYVEREK KÖZÖTT A SZERETET
GALÉRIÁK
ÉLŐ TÖRTÉNELEM - VITÉZI REND
IMPRESSZUM


TÉMAGYŰJTŐ
HM Tábori Lelkészi Szolgálat hírei
Katolikus Tábori Lelkészi Szolgálat hírei
Protestáns Tábori Lelkészi Szolgálat hírei
Vitézi Rend
Zsidó Lelkészi Szolgálat hírei

 PARTNER LAPUNK HÍREI

 KATOLIKUS ESEMÉNYNAPTÁR
<<  2017. november  >>
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

 PROTESTÁNS ESEMÉNYNAPTÁR
<<  2017. november  >>
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

 KERESÉS
 

 ON-LINE KÖZÖSSÉGI KOMMUNIKÁCIÓ

Neve:          
Jelszava:     

 HÍRLEVÉL


Húsz esztendeje "Bevetésre kész!"

Startlap megosztás
2013-09-02 16:59:29
Húsz esztendeje Bevetésre kész!Szimbolikus értékű, hogy az alakulat a város napján ünnepli születésnapját − mondta többek között köszöntőjében Szalay Ferenc, Szolnok megyei jogú város polgármestere az MH 25/88 Könnyű Vegyes Zászlóalj megalakulásának 20. évfordulója alkalmából szeptember 1-jén, vasárnap tartott rendezvényen.

Szalay Ferenc kiemelte, hogy bár a város először a vasúthoz kötődött − a városnapot 1847. szeptember 1-jéhez, a második magyar vasútvonal Szolnokra érésének dátumához kötik −, az elmúlt évtizedekben a település roppant szoros és kölcsönösen gyümölcsöző kapcsolatot alakított ki a helyőrség katonáival is.

Szalay Ferenc polgármester

A városvezető arról is szólt, hogy tudják, a katonák segítségére mindig számíthatnak, legyen szó közös rendezvényekről, a hétköznapi életről vagy a várost rendszeresen fenyegető árvizek megfékezéséről. „Külön öröm számomra és megtiszteltetés a város számára – hangsúlyozta −, hogy a könnyű vegyes zászlóalj katonái az elmúlt években a világ számos forrongó pontján mint szolnoki katonák álltak helyt, ezzel is öregbítve a város hírnevét a világban.”

„Ezért – szólt a város főterén felsorakozott katonákhoz –, Szolnok megyei jogú város hetvenötezer lakója nevében, elismerésünket és köszönetünket kifejezendő kötöm a csapatzászlóra a város szalagját.”

Húsz esztendeje Bevetésre kész!

A csapatzászló feltűzése előtt Kálinger Roland százados, katolikus tábori lelkész, valamint Nagy István alezredes, református tábori lelkész mondott imát.

Kálinger Roland százados, katolikus tábori lelkész imája:

Könyörögjünk!

Mindenható Istenünk! Áraszd bőséges áldásodat erre a zászlóra és zászlószalagra, hogy mindazok, akik ezen lobogó mögött felsorakoznak és helytállnak hazánk és otthonaik védelmének katonai szolgálatában. Tőled nyerjenek testi és lelki erőt nemes szolgálatuk teljesítésére, amelynek nehézségeit, gondjait és felelősségét vállalják.

Vigyék el mindenüvé hazánk és a magyar katonák jó hírnevét. Legyenek bátrak és éberek a gonosz cselvetéseivel szemben. Odaadó szolgálatuk legyen záloga hazánk békéjének, biztonságának. Munkájuk, szolgálatuk, legyenek építő kövek hazánk felemelkedésében.

Ezen zászló megáldása legyen a kegyelem forrása a hivatásukat és szolgálatukat szerető katonák számára. A Mindenható Isten adja meg nekik adományait, a rendíthetetlen hitet, a reményt egy békés szép jövőben, és bajtársaik valamint az emberiség iránt érzett szeretetet.

A Mindenható Isten áldása szálljon e zászlószalagra és maradjon rajta örökké.

Ámen 

Kálinger Roland százados, katolikus tábori lelkész

Nagy István alezredes, református tábori lelkész gonoldatai, valamint imája:

Tábornok Urak!

Tisztelt Katonatársak, Kedves Megjelentek!

1966. december 18-án, Debrecenben, a Kossuth Lajos Tu-dományegyetem előtti téren elmondott katonai esküm egy mondatát idézem: „Zászlóinkat, szabadságharcos elődeink példáin lelkesülve, győzelemre viszem.” Az idézett mondat azt sugallja, hogy a zászló, a részét képező szalagokkal e-gyütt, győzelemre vezet.

Életünk szerves része, minden nap velünk van, és ennek ellenére nem gondolkodunk azon, hogy: mi a zászló?

Kosztolányi Dezső: Zászló című versében ezt írja:

„Csak bot és vászon,
de nem bot és vászon,
hanem zászló.

Mindig beszél.
Mindig lobog.
Mindig lázas.
Mindig önkívületben van
az utca fölött,
föllengő magasan,
egész az égben,
s hirdet valamit
rajongva.
Ha már megszokták, és rá se figyelnek,
ha alszanak is,
éjjel és nappal,
úgyhogy egészen lesoványodott,
s áll, mint egy vézna, apostoli szónok
a háztető ormán,
egyedül,
birkózva a csönddel és viharral,
haszontalanul és egyre fenségesebben,
lobog, …”.

Tehát bot és vászon, ám mégsem csak bot és vászon, mert egy magasztos eszmeiség, továbbá, mondhatni varázserő, szent eszközzé: zászlóvá avatja.

A zászló „mindig beszél… s hirdet valamit rajongva.” Hirdeti egy közösség, egy seregtest, egy alakulat tagjainak összetartozását, sok ember egy nemzethez tartozását.

Mindig elől megy. Magasan repülve bíztat, hogy kövessük, hogy felnézzünk rá. Régen a csatákban, ha a zászlóvivő el-esett, valaki rögtön felragadta, hogy lelkesítse a néha már fáradt, csüggedő katonákat.

Szalagjaival együtt a zászló, információhordozó jelkép, egyfajta azonosság is.  Egy nép, nemzet, város, alakulat család, önazonosságának a kifejezője, mert magán hordoz-za tulajdonosának ismertető jegyeit. S mint ilyen, éltető és megtartó erőt kölcsönöz mindazoknak, akik ez ismertető jegyeket elfogadják, magukévá teszik, és azok alapján fej-tik ki tevékenységüket, cselekedeteiket.

Kívánom, hogy ez az új szalaggal ékesített csapatzászló e-gyesítse, és lelkesítse továbbra is az alatta sorakozókat! Legyen továbbra is tanúja csapata történelmének, emlé-keztessen hőseire és áldozataira, erősítsen a katonai eré-nyek és értékek tiszteletében!

Mennyei Atyánk!

Áldd meg mindazokat, akik ezt a zászlót őrzik, tisztelik, szeretik és mögé, vagy alá felsorakoznak! Ez a zászló jut-tassa eszükbe mindig, a magyar haza és a szűkebb pátria iránt való kötelességeiket, s késztesse őket arra, hogy egyé-ni és családi életük, szolgálatuk és magatartásuk mindig példamutató legyen!

Add, hogy a hősök véréből és áldott emlékéből, a komoly kötelességteljesítés, a hősies áldozatosság, és emberszeretet szelleme áradjon reánk!

Ámen.

Nagy István alezredes, református tábori lelkész

Válaszbeszédében Pintér Ferenc alezredes, megbízott parancsnok többek között arról szólt, hogy bár lehet, hogy az alakulat húsz esztendeje eltörpül a Magyar Honvédség 165 esztendős története mellett, de egy olyan fiatal alakulatról beszélünk, amely megalakulása első percétől kezdve részt vesz válságkezelő műveletekben.

A hivatalos ceremónia azonban csak egy – igaz, az alakulat életében roppant fontos – esemény volt az ünnepi rendezvénysorozatban, hiszen a „könnyű vegyes” egész napos programmal várta katonáit, családtagjaikat és vendégeit. A születésnaphoz kötődően fotókiállítás nyílt az alakulat életéről, majd levetítették a „25/88”-ról szóló filmet is. Újdonság volt a zászlóalj városban teljesített, úgynevezett motivációs futása, amelyen a katonák alakzatban, századzászlóikkal az élen együtt futottak a város fiataljaival. Baráti találkozókra is sor került: a zászlóaljnál egykor szolgált katonák, valamint az első alkalommal megrendezett rohamlövész-találkozó résztvevői elevenítették fel közös élményeiket.

Húsz esztendeje Bevetésre kész!

Ilyen élményekben nem szűkölködtek, hiszen a „tinédzserkorból” éppen csak kilépett zászlóalj roppant mozgalmas múltat tudhat maga mögött. 1993-ban, az akkori 34. Mélységi Felderítő Zászlóalj – MN 3100 (ma MH 34. Bercsényi László Különleges Műveleti Zászlóalj) − bázisán Keresztúri László őrnagy parancsnokságával alakították meg a 88. Légimozgékonyságú Zászlóaljat. Feladata akkoriban, és kis változtatásokkal napjainkban is: magas készenléti és alkalmazási harcászati alegységként a gyors katonai beavatkozást igénylő válság- és konfliktushelyzetek megoldása bármilyen klíma- és időjárási viszonyok között.

A légimozgékonyságú zászlóalj létrehozását többek között a délszláv válság indokolta, s a frissen megalakult katonai szervezet a konfliktus idején már folyamatos készenléti szolgálatot is ellátott. Az elmúlt húsz esztendőben a szervezeti változások a „88-ast” sem kerülték el. 1996. március 1-jén megnevezésük Gyorsreagálású Zászlóaljra változott, majd 2000. október 1-jétől – a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően – az alakulat már mint MH 1. Könnyű Vegyes Ezred végezte tevékenységét. Az újabb változás 2004. szeptember 1-jén következett be életükben: ekkor kerültek az MH 25. Klapka György Lövészdandár alárendeltségébe, s kapták meg mostani megnevezésüket.

Húsz esztendeje Bevetésre kész!

Noha az elmúlt húsz évben szervezeti felépítésük, alárendeltségi viszonyuk sokszor változott, alaprendeltetésük ugyanaz maradt, és annak az elmúlt két évtized minden egyes évében megfeleltek. A délszláv válság után a zászlóalj az újabb balkáni missziókat követően Ciprustól kezdve Irakon keresztül Afganisztánig, a világ számos forrongó pontján vett részt békefenntartó műveletekben, a szövetséges erők legmagasabb szintű elismerését is kivívva.

Híven köszöntésükhöz. Ugyanis a „25/88” ma az egyetlen olyan alakulat, amelynek katonái az elöljáró „Jó napot, honvédek!”  köszöntésére nem a megszokott „Erőt, egészséget” – tel válaszol, hanem így: „Bevetésre kész!”.Táborilelkész  -  Forrás: HONVEDELEM.HU


 
© 2010. Táborilelkész - a katonák egyházi hírei