TÁBORILELKÉSZ

HÍREK
TÖRTÉNELEM
 • A vallás, az egyház és a katonaság
 • A katonai lelkipásztori szolgálat története 1773-ig
 • Apostoli Tábori Helynökség működése a Habsburg-monarchiában 1773-1918 között
 • Forradalmak és a katonai lelkészet
 • Nemzeti hadsereg és a Magyar Apostoli Tábori Helynökség
 • Magyar Királyi Honvédség tábori lelkészete
 • Katonalelkészi szolgálat a Magyar Néphadseregben
HM TÁBORI LELKÉSZI SZOLGÁLAT
 • HM Tábori Lelkészi Szolgálat Katolikus szolgálati ág
 • HM Tábori Lelkészi Szolgálat Protestáns szolgálati ág
 • HM Tábori Lelkészi Szolgálat Zsidó Lelkészi Szolgálati Ág Tábori Rabbinátus
PROGRAMOK
ELMÉLKEDÉSEK
ÜNNEPEK
VIDEOK
INTER ARMA CARITAS - FEGYVEREK KÖZÖTT A SZERETET
GALÉRIÁK
ÉLŐ TÖRTÉNELEM - VITÉZI REND
IMPRESSZUM


TÉMAGYŰJTŐ
HM Tábori Lelkészi Szolgálat hírei
Katolikus Tábori Lelkészi Szolgálat hírei
Protestáns Tábori Lelkészi Szolgálat hírei
Vitézi Rend
Zsidó Lelkészi Szolgálat hírei

 PARTNER LAPUNK HÍREI

 KATOLIKUS ESEMÉNYNAPTÁR
<<  2017. november  >>
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

 PROTESTÁNS ESEMÉNYNAPTÁR
<<  2017. november  >>
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

 KERESÉS
 

 ON-LINE KÖZÖSSÉGI KOMMUNIKÁCIÓ

Neve:          
Jelszava:     

 HÍRLEVÉL


Megemlékezés a cigány holokauszt áldozatairól Bükön

Startlap megosztás
2013-08-06 09:11:58
Megemlékezés a cigány holokauszt áldozatairól Bükön2013. augusztus 2-án, pénteken Bükön a cigány holokauszt áldozataira emlékeztek. A Honvédelmi Minisztériumot Totha Péter Joel  a HM. Tábori Rabbinátusának vezető tábori rabbija képviselte, akinek megemlékező gondolatait és imáját ajánljuk kedves Olvasóink figyelmébe.

A Jeruzsálemi per vádlója így kezdte beszédét:

„ A hatmillió áldozat nem tud felállni, hogy ujjal mutasson és kiáltsa: Vádollak“

Mert hamvaik szétszóródtak Auschwitz lankáin és Birkenau  mezein, lemosódtak Lengyelország erdőiben, sírjaik szanaszét domborodnak Európa széltében hosszában. Vérük kiált, de hangjuk nem hallatszik.

Megemlékezés a cigány holokauszt áldozatairól Bükön

A történelem legnagyobb gyilkossága évfordulóján a hatszázezer magyar zsidó  és a több mint ötven ezer magyar cigány mártír itt és most megjelent, mert szívünkben elhoztuk őket. Velünk vannak mindannyian.

Megilletődötten állok ezen a nagyon szép és elgondolkodtató helyen, az Ö-való és Önök előtt. Megilletődötten és Szomorúan!   Amikor az egymás iránti szeretet, múltunk iránt érzett felelősség, és  sorsközösség gyűjti össze az   emlékező  lelkeket.  Imádkozunk, elmélyülünk, reménykedünk.
Jób  vészt és veszélyt  kiáltó megrendítő  szavai szolgálnak mottóul e mai, fájdalommal teli napon.

היומ  ההוא  יהי  חשך  ואל  תופע  עליו  נהרה  
Sötétség legyen ez a nap, és ne tündököljön rajta napfény !

Egy szörnyű időszakot idézni , emlékezni zarándokoltunk el ide, a BÜKI emlékműhöz hogy imát mondjunk azokért, akiknek itt nincs is sírjuk. Egy olyan időszakot idézünk fel,ahol  meggyulladt és porig égett az emberiség és maga az ember is.

A hatodik parancsolat így hangzik:  Ne ölj,   לא תרצח

Ez a parancsolat egyszerűen megszűnt létezni és a Nem szót kitörölve -e mondat valósággá vált.
Amikor megszületett egy kor ahol a humánummal  telített Európa fölé, a gyűlölet dermesztő fellegei kerültek, megfagyasztva a szeretetet, az együttérzést, megfagyasztva a 10 igét és ledőlni látszott a mózesi törvények tanítása.

Fogalommá lett a szó: Holokauszt. Teljes megsemmisülésre szánt égő áldozatot jelent, s nemigen hihető, hogy rajtunk kívül volna még más, aki teljességében átérzi e szó pokoli jelentését.

A holokauszt volt Németországban és más európai országokban hosszú évszázadokon át elevenen ható antiszemitizmus legsúlyosabb megnyilvánulása. A holokauszt emberek agyában fogant meg, amelyet emberek hajtottak végre, férfiakat, nőket,  és gyermekeket pusztított el.

Megemlékezés a cigány holokauszt áldozatairól Bükön

A történelem legnagyobb szörnyszülöttje Adolf Hitler öngyilkossága előtt lediktált politikai végrendeletében arra buzdította az árja fajt,  hogy folytassák a zsidók és a többi kirekesztett nép elleni harcot. Szörnyű volt ennek az embernek az elméje, és szörnyű azoké akik ezeket végrehajtották. Csupán egyvalami volt még szörnyűbb: a bűnük.

Mi, zsidók és cigányok voltunk a 20. század  Izsákja, odakötöztek bennünket az oltárhoz, lángolt alattunk a fa, és még az utolsó pillanatokban sem hittük el, hogy most nem lesz kos, amely életét adja helyettünk. Bennünket nem Ábrahám, nem a könyörületes atya helyezett oltárra, a lángokat amely elemésztette Európa zsidóságának nagy részét, Ézsau keze gyújtotta meg, s Jákob hangját,  elnyomta a gyilkosok diadalittas, állati harsogása.

Ahol a hóhérok végigjátszották szerepüket, emberi mivoltukból kivetkőző fenevadak, akik tobzódtak az emberölésben, bűntelen ezrek halálhörgésében, szülők vonaglásában és gyermekek sikolyában. Sátáni gyönyörrel szemlélték tömegmészárlásuk áldozatainak vergődését, akiknek mindegyike egy világot vitt magával örökre.

A gőz belepte és elborította az értelmet, és csak öltök öltek öltek a gyilkosok.

Ávinu Sebásámájim…  Mindenható  Drága Mennyei Atyánk….
Áldottak legyenek azok, akik a mai napon, eljöttek, hogy emlékezzünk. 1939-ben a Lengyelországi megszállás után a zsidók és a lengyelek deportálása mellett napirendre került a romák áttelepítése is egy úgynevezett  "rezervátumba".

1941 őszén Hitler elrendelte a Birodalom "megtisztítását" a zsidóktól és a romáktól..  Az akció keretében 5 ezer cigányt vittek a gettókba A gettó egyik vezetője, rasszista érvekkel indokolta a németeknek, hogy miért nem lehet együtt élni  a cigányokkal, akik bármire képesek. "Először rabolnak, aztán gyújtogatnak, hamarosan minden lángokban áll majd, a gyárak, a raktárak."

Ezután a nácik egy zárt területre telepítették a romákat, akik hamarosan százával haltak meg tífuszban. Az éhség, a járvány és a lakáshiány miatt egyre romló körülményeket a német hatóságok a szokásos módon "orvosolták": Gázteherautókba és gázkamrákba vitték őket.

A holokauszt magyarországi cigány áldozatainak számával kapcsolatban eltérőek a vélemények: egyes kutatók öt-, mások ötvenezerre teszik számukat. A nagy számban megsemmisült iratok megnehezítik a pontos becsléseket. Több kutató szerint azonban nagyobb számot valószínűsít, hogy a zsidósággal ellentétben, a cigányok többségét - miután nem volt semmilyen elvehető értékük - dokumentumok nélkül hurcolták el vagy lőtték bele a falvak szélén sietve megásott tömegsírokba.

A holokauszt során a különböző becslések szerint a kétmilliós európai cigányság 10-30 százalékát gyilkolták meg.

A fajüldözés a magyarországi roma közösségek csaknem harmadát érintette közvetlenül.

Döbbenet szállt a földre. Halott arcok és céltalan élők.

Ahol az ekevas emberi csontokba ütközött. Ahol a  szavak is véreztek. Mert jött egy kor, amely a korábbi panaszokat mind elmosta, egy kor amelyben imádkoztak az áldozatok: Ölj meg bennünket, ölj meg, de csak egyszer. Egyszer nem elég?

Megemlékezés a cigány holokauszt áldozatairól Bükön

Egy kor, amelyben az anya azt írta vérével a táborban lévő barak falára: Keservesen sír a kisfiunk  és nem akar meghalni. Egy kor, melyben a végzet felé robogó vagonban annyit mondott csupán: Hát értik ezt? Egy kor ahol csonttá száradtak a kezek, halott ezrek meneteltek, lábak mentek csizmátlanul, és csizmák mentek lábatlanul.

Ahol a láncát szakította őrület elsöpört élőt, erkölcsöt, házakat, városokat, elsöpörte évszázadok alkotásait. Megsemmisítette az emberi kultúrát és az emberi méltóságot.

Itt állunk most e emlékmű mellett!

Nevek és adatok, sorakoznak itt láthatatlan, Nevek és adatok amelyek mögött egyszer élők voltak. Nevek akik valahol Auschwitzban , Birkenauban vagy a munkaszolgálatban haltak mártírhalált.
Több mint ötvenezer ember fel nem fogható irtózatos tragédiája vonul végig ezen az emlékművön. A magyar nép, a magyar lakosság egy részének a szabadság vándorainak tragédiája, mely többet mond mint a legmegrázóbb drámai költemény.

Nem azokhoz kívánok szólni, akik ma ugyanúgy acsarkodnak ránk, nem azokhoz akik a sokszínű Magyarország helyett egy szürke bezárkózó nacionalista nemzetet képzelnek el. Akik süket fülekkel, és hunyt szemekkel haladnak el a magyar cigányság, a magyar zsidóság  és a másként gondolkodó vagy élő honfitársaink tragédiája mellett, hanem azokhoz akik emlékezni és emlékeztetni akarnak a Horthy rendszer tiszturainak és azok neveltjeinek, a gyilkos, zsivány keretlegényeknek, csendőröknek és a német semmivel sem bitangabb SS legényeinek áldozataira.

Ezért kérünk, Irgalommal Teljes Isten, aki a magasságokban lakozol, hadd találjanak nálad nyugalmat, drága meggyilkolt testvéreink akik szívünkben oly ragyogóak mint az égbolt ,a megérdemelt nyugalmat.

Az Irgalmas Mindenható Mennyei Atyánk adjon nekik védelmező menedéket szárnyai rejtekében, lelküket őrizze meg örökké,  az emlékezés  legyen osztályrészük, és nyugodjanak békében.  Ámen!Szerző: Totha Péter Joel  -  Forrás: Táborilelkész


 
© 2010. Táborilelkész - a katonák egyházi hírei