TÁBORILELKÉSZ

HÍREK
TÖRTÉNELEM
 • A vallás, az egyház és a katonaság
 • A katonai lelkipásztori szolgálat története 1773-ig
 • Apostoli Tábori Helynökség működése a Habsburg-monarchiában 1773-1918 között
 • Forradalmak és a katonai lelkészet
 • Nemzeti hadsereg és a Magyar Apostoli Tábori Helynökség
 • Magyar Királyi Honvédség tábori lelkészete
 • Katonalelkészi szolgálat a Magyar Néphadseregben
HM TÁBORI LELKÉSZI SZOLGÁLAT
 • HM Tábori Lelkészi Szolgálat Katolikus szolgálati ág
 • HM Tábori Lelkészi Szolgálat Protestáns szolgálati ág
 • HM Tábori Lelkészi Szolgálat Zsidó Lelkészi Szolgálati Ág Tábori Rabbinátus
PROGRAMOK
ELMÉLKEDÉSEK
ÜNNEPEK
VIDEOK
INTER ARMA CARITAS - FEGYVEREK KÖZÖTT A SZERETET
GALÉRIÁK
ÉLŐ TÖRTÉNELEM - VITÉZI REND
IMPRESSZUM


TÉMAGYŰJTŐ
HM Tábori Lelkészi Szolgálat hírei
Katolikus Tábori Lelkészi Szolgálat hírei
Protestáns Tábori Lelkészi Szolgálat hírei
Vitézi Rend
Zsidó Lelkészi Szolgálat hírei

 PARTNER LAPUNK HÍREI

 KATOLIKUS ESEMÉNYNAPTÁR
<<  2018. március  >>
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 PROTESTÁNS ESEMÉNYNAPTÁR
<<  2018. március  >>
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 KERESÉS
 

 ON-LINE KÖZÖSSÉGI KOMMUNIKÁCIÓ

Neve:          
Jelszava:     

 HÍRLEVÉL


Összefoglaló az 55. Lourdes-i Nemzetközi Katonai Zarándoklatról

Startlap megosztás
2013-05-30 17:26:34
Lourdes2013. május 22-én kora reggel 80 katonazarándok indult el autóbusszal Budapestről, hogy részt vegyen az 55. Nemzetközi Katonai Zarándoklaton, melyet ebben az évben 24-26. között rendeztek meg Lourdes-ban. A zarándoklat ez évi mottója: "Lourdes, a hit egy kapuja”. A zarándokcsoport parancsnoki teendőit dr. Jelen Gábor ezredes, lelki vezetői szolgálatát Kálinger Roland százados, tábori lelkész látta el.
Az első napon a zarándokok az olaszországi Novara mellett egy katonai objektumban szálltak meg, majd másnap 23-án, szerdán az esti órákban érkeztek meg Lourdes-ba, ahol a szervező csoport tagjai Kiss Attila őrnagy, Fejér Ádám százados és Berta Tibor ezredes várták és fogadták őket.

Lourdes

Május 24-én csütörtökön reggel a Jelenések Barlangja mellett a zarándokcsoport az előző évek hagyományait követve gyertyát gyújtott a Magyar Honvédségben szolgálatot teljesítőkért és megemlékezett az elhunyt katonabajtársakról, munkatársakról. „Minden zarándoklat egyik alapvető gondolata, hogy azokért imádkozunk a kegyhelyen, akik valamilyen okból nem lehetnek velünk. Imáinkat élőkért és megholtakért, szeretteinkért, barátainkért, katonatársainkért ajánljuk fel” - mondta Berta Tibor ezredes, általános helynök. A megemlékezés és imádság gyertyáját a zarándokok nevében Kiss Attila őrnagy gyújtotta meg és helyezte el, miközben a csoport a Miatyánkot énekelte latinul, majd egy Üdvözlégy Máriát imádkozott el.

A szertartás után a Rózsafüzér Bazilika előtt közös fénykép készült a zarándokcsoportról, majd a Szent Bernadett templom közelében az általános helynök tartott rövid elmélkedést a zarándoklat mottójával kapcsolatban. „Legyen az ez évi Lourdes-i zarándoklat mindenkinek egy-egy kapu a hit eleven világába, hiszen a hit ajtaja nem egy bezárt helyre vezet, hanem az embert szerető Isten értelmes és csodálatos országába. Ebben az isteni országban be tudunk hatolni a megértésbe és a megismerésbe. A hit a teremtés beteljesedése, ezért ajtó a megértéshez, melyben találkozhatunk Jézus Krisztussal, az emberré lett Istennel, akivel életünk egészen más irányt tud venni – mondta az általános helynök.

Bíró László katolikus tábori püspök, Berta Tibor ezredes, általános helynök

Azok a zarándokok, akik először jártak most Lourdes-ban Kálinger Roland százados, tábori lelkész vezetésével keresték fel a kegyhely és a város nevezetességeit.

Ezen a napon kora délután érkezett meg Lourdes-ba a magyar hivatalos delegáció: Bíró László püspök, katonai ordinárius, Dankó István a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkára, Farkas Anikó a tárca kabinetfőnöke és Horváth Gábor dandártábornok, a Magyar Honvédség Altiszti Akadémia parancsnoka. A megérkezés után Bíró püspök vezetésével a delegáció ellátogatott a Jelenések Barlangjához, ahol egy Miatyánkot és egy Üdvözlégy Máriát mondtak el azokért, akiket lélekben magukkal hoztak a zarándoklatra. A tábori püspök ezután a Rózsafüzér- és a Szeplőtelen Fogantatás Bazilikákban kalauzolta a delegáció tagjait, majd a Rózsafüzér tér végében levő Szent Bernadett Múzeumot látogatták meg.

A magyar zarándokcsoport utolsó programja ezen a napon egyben az 55. Lourdes-i Katonai Zarándoklat első nemzetközi eseménye az este 9 órakor kezdődő Megnyitó Ünnepség volt, a Szent X. Piusz Bazilikában, melyet ebben az évben a német tábori püspökség tervei szerint tartottak meg. (A nemzetközi katonai zarándoklatok programjait az előkészítő konferenciákon döntik el a zarándoklatot megelőző év őszén. Ezeken a találkozókon születik meg az elhatározás arról, hogy a különböző nemzetközi programoknak melyik ország lesz a fő felelőse és előkészítője és kik vállalnak részt a rendezvények lebonyolításában. A magyar tábori püspökség 2002 óta tagja az előkészítő konferenciának.) A bazilikában csak  a központi oltár meletti feszületetet világította meg  a fény, majd egy kürt dallamára elöször a francia hadsereg püspöke Luc Ravel vonult be a francia zászló után, úgy a hogy kivetítőkön azt lehetett  látni mintha egy kapun át lépni a zarándokok közé. Ezután sorra érkeztek a nemzetek zászlóival a tábori püspökök, akiket az oltárnál Luc Ravel püspök és Blaise Rebotier atya, a katonai zarándoklat igazgató üdvözölt. A bevonulás után a francia tábori püspök hivatalosan megnyitotta a zarándoklatot, majd zarándoklat  énekkara az "Oh when  the saints" dalt énekelte. Rebotier atya felolvasta Ferenc pápa üdvözletét, (a pápa katonákat köszöntő szavait a beszámoló végén lehet elolvasni.) melyet az énekkar a "Rock my soul" énekkel köszönt meg. A francia tábori püspök felhívására a megjelent zarándokok ezután elimádkozták a Miatyánkot latinul, majd az énekkara Louedes-i Ave Maria hrám verszakát énekelte el.

Lourdes

A zarándoklat második hivatalos napján szombat délelőtt magyar programokon vett részt a hivatalos delegáció és a zarándokcsoport. Először a hagyományos keresztútjárás szertartását tartották meg a Lourdes-i Kálvárián, ahol a tábori püspökség zarándokkeresztjét az egyes stációk között két-két katona vitte. ( A püspökség lourdes-i zarándokkeresztjét - mely évközben a püspöki székház udvarán van elhelyezve – 1995 óta /ekkortól szervezi a tábori püspökség a zarándoklatot/ hozza magával minden évben a zarándokcsoport. A zarándokkeresztre minden zarándoklat előtt az éppen aktuális évszámot helyezik el, így a 2013-as évszámot Kálinger Roland százados, tábori lelkész rögzítette fel a keresztre még Budapesten. A kereszten az első évszám az 1991-es esztendő, hiszen ekkor volt először hivatalosan magyar katona a nemzetközi katonai zarándoklaton.) A keresztút tizedik stációjánál, melyet Magyarország állítatott 1912-ben, a zarándokok ebben az évben is külön imával és mécseseket gyújtva emlékeztek meg a békemissziós szolgálat közben elhunyt magyar katonákról.

A keresztúti ájtatosság után Bíró László tábori püspök mutatott be szentmisét a katonai tábor Kármelhegyi Boldogasszony kápolnájában. Homíliájában először a zarándoklét azon elemét hangsúlyozta, hogy a „zarándoklatra lélekben elhozzuk magunkkal azokat is, akiknek most nem lehet része ebben eseményben, de mégis itt vannak velünk, mert a szeretet nem ismeri a távolságot”. Bíró püspök külön kihangsúlyozta, hogy az idei katonai zarándoklat szervesen kapcsolódik a XVI. Benedek pápa által meghirdetett Hit Éve gondolatához, hiszen a mottója Lourdes, a hit egy kapuja, „melyet így is lefordíthatunk: Lourdes, kapu a hitre. Az a hit melyet Benedek pápa oly sokszor említett különböző megnyilatkozásaiban, nem egy elmélet, hanem találkozás egy valóságos személlyel, Jézus Krisztussal.”

A szentmise végén dr. Dankó István a honvédelmi tárca közigazgatási államtitkára köszöntötte a zarándokokat.

Lourdes

A szentmise után a francia hadsereg által készített ebéd várta a zarándokokat, majd mindenki visszaindult a városba (a katonai tábor a Lourdes városát délről körülvevő egyik hegyoldalon található), hogy részt vehessen a zarándoklat további nemzetközi programjain, a katonazenekarok által adott koncerteken, valamint a 15 órakor kezdődő szentségi körmenettel összekapcsolódó betegek megáldásán, melyet Horvátország tábori püspöksége szervezett meg az idén.

A zarándoklat hagyományos és egyedüli katonai programja ebben az évben is a Peyramale téren zajlott le délután öt órakor, melyen a 34 résztvevő ország hivatalos küldöttségei, az országzászlókat vivő katonák és természetesen az érdeklődő zarándokok valamint a város lakói vettek részt. A katonai felhívó jel elhangzása után Luc Ravel francia tábori püspök, Lourdes város polgármestere és a francia hadsereg egyik tábornoka megkoszorúzta a téren található Hősi Emlékművet, majd katonai tiszteletadást teljesítve elhaladtak az országok zászlói előtt, hogy ezután a delegációk állami, katonai és egyházi vezetőit kézfogással üdvözöljék. A rendezvény az Idegen Légió zenekarának előadásában felcsendülő Francia Himnusszal zárult.

A katonai zarándoklat egyik meghatározó eseménye a Mária-körmenet este kilenc órakor kezdődött Luc Ravel francia tábori püspök vezetésével a jelenések Barlangjával szemben, a Gave folyó túlpartján levő Prériről indulva. A Svájci Gárda vezette fel a körmenetet, majd a résztvevő nemzetek csoportjai indultak el, hogy országuk zászlai alatt a kezükben égő gyertyával a szentolvasót különböző nyelveken imádkozva egy nagy kört bejárva a Szent Mihály kapun visszatérjenek a szentélyekbe a Rózsafüzér Bazilika elé.

Lourdes

Az idei évben Szentháromság vasárnapjának ünnepére esett az 55. Nemzetközi Katonai Zarándoklat utolsó hivatalos napja, melynek délelőttjén Ünnepi Szentmisére került sor a Szent X. Piusz pápáról elnevezett földalatti bazilikában, melyet Írország tábori lelkészi szolgálata szervezett meg. Luc Ravel francia tábori püspök a mintegy 15 tábori püspök és 150 tábori lelkész mutatta be a szentmisét, melynek liturgikus szövegei, imádságai és énekei franciául, angolul, németül, olaszul, spanyolul, horvátul és latinul hangzottak el. Az egyetemes könyörgések első kérését – az Egyházért, Ferenc pápáért, a tábori püspökökért és a Rio de Janeiró-i ifjúsági világtalálkozóért - magyarul olvasta fel Kapás Agáta hadnagy. A felajánlási körmenet két adományát Neviczky Krisztina őrnagy és Palásti Krisztián főtörzsőrmester.vitte az oltárhoz.

A katonai zarándoklat hivatalos része a Záróünnepséggel fejeződött be vasárnap délután 3 órakor a földalatti bazilikában. A zarándoklaton jelenlevő zenekarok bevonulása után az országok zászló körbevették a központi oltárt, majd kivetítették a zarándoklat legemlékezetesebb pillanatait, melynek keretében tíz ország katonái vallattak néhány szóban arról, hogy mit jelentett nekik a zarándoklaton való részvétel. A zarándoko ezután latinul imádkozták el a Miatyánkot, majd a francia tábori püspök áldásával és az Európa Himnusz elhangzásával ért véget a záróünnepség és egyben nemzetközi katonai zarándoklat is.

A magyar zarándokcsoport május 27-én a korai reggeli órákban indult el hazafelé.

Lourdes

FERENC PÁPA ÜDVÖZLETE ÉS ÁLDÁSA A KATONÁKNAK

Őexcellenciája
Luc RAVEL francia tábori püspök úrnak

A Szentatya miután tájékozódott a 2013. május 24 és 26 között megrendezendő 55. Lourdes-i Nemzetközi Katonai Zarándoklat programjáról, megbízta a Bíboros Államtitkár Urat, hogy a következő üzenetét adja át a zarándokoknak, melyet a Püspökök Kongregációjának Prefektusa kért.

Őszentsége, Ferenc pápa imáiban közösségben van a Lourdes-i 55. Nemzetközi Katonai Zarándoklaton részt vevő zarándokokkal. Azt kívánja, bár mindenki végigjárná azt az iskolát melyben a Szűz Máriának része lehetett, hogy felfedezze és elmélyítse hitét Istenben, aki Atya, Fiú és Szentlélek.

Ti kedves katonai zarándokok, a Hit Évében különböző kontinensekről azért gyűltetek össze a Massabielle-i Barlang köré, hogy a Boldogasszony oltalmába ajánljátok életeteket, katonai szolgálatotokat és kérjétek a béke ajándékát az egész világnak. A mostani katonai zarándoklat alatt tekintsetek Krisztusra, aki „a hit szerzője és bevégzője” (Zsid 12,2). Lourdes-ban ebben az évben a hit kapuját szélesre tárták számotokra. Tekintsetek Szűz Máriára és elmélkedjetek életén, ő pedig meghív benneteket a hit iskolájába. Azért is jött és jelent meg éppen itt, hogy Bernadettnek is segítsen a Krisztussal való találkozásban. Bernadetthez hasonlóan higgyetek Isten szeretetében, hiszen ő soha nem hagyja el gyermekeit. Bernadettel együtt, a Szent Szűz óvó tekintetétől kísérve, tanuljatok olyan hitet az Egyháztól, amely majd segíteni fog nektek elkötelezett és nehéz hivatásotok szolgálatának végzésében. Ne féljetek megvallani hiteteket, hiszen éppen ti találkoztok oly gyakran a gonoszággal, az erőszakkal és a gyűlölettel, melyek oly sokszor meg tudnak bújni az emberi szívek mélyén! Ne habozzatok elmondani az Egyház Hitvallását egyedül, közösségben vagy családjaitokban! Szánjatok időt arra, hogy Isten Igéjén elmélkedve, a szentségi életet gyakorolva és az Egyház tanítását megélve tápláljátok hiteteket; így felfedezhetitek a hit gazdagságát, ami egyesít minket egymással. Vigyétek el bátran ezt a jó hírt mindenkinek, akivel találkoztok.

Bízva a Lourdes-i Boldogasszony oltalmában és Szent Bernadett közbenjárásában, a zarándoklat minden résztvevőjének, családjuknak, sebesülteknek, betegeknek és a Hadsereg Boldogasszony Betegkísérőinek (HNDA), a zarándoklat alatt újonnan kereszteltekkel és bérmáltakkal együtt, nem megfeledkezve a konfliktusoktól sújtott családokról, a Szentatya mindenkinek szívesen adja szeretetteljes áldását.

Tarcisio Bertone bíboros
Államtitkár

Örömmel továbbítom ezt az üzenetet, és a zarándokok imáihoz csatlakozom, mikor biztosítalak Excellenciás Uram szívélyes és elkötelezett érzelmeimről.

Angelo Becciu
Helyettes Államtitkár

Az 55. Nemzetközi Katonai Zarándoklaton mintegy 11 000 katona vett részt az alábbiak szerint:
Amerikai Egyesült Államok 465
Argentína 3
Ausztria 320
Brazília 4
Belgium 135
Benin 3
Bosznia-Hercegovina 46
Chile 10
Burkina Faso 1
Csehország 37
Elefántcsontpart 72
Franciaország 3794
Fülöp-szigetek 1
Hollandia 243
Horvátország 598
Írország 300
Kanada 22
Kamerun 5
Kongói Demokratikus Köztársaság 2
Kongói Köztársaság 97
Lengyelország 208
Litvánia 42
Luxemburg 64
Madagaszkár 41
Magyarország 95
Monaco 3
Nagy-Britannia 277
Németország 729
Norvégia 29
Nigéria 2
Olaszország 2550
Peru 8
Portugália 155
Spanyolország 226
Svájc 120
Szlovákia 136
Szlovénia 28
Ukrajna 131
Vatikán 30


Táborilelkész  -  Forrás: KTP - Fotó: honvedelem.hu


 
© 2010. Táborilelkész - a katonák egyházi hírei