Református kitüntetettek
augusztus 20., kitüntetés, Jákob János dandártábornok, protestáns tábori püspök
Táborilelkész (info@taborilelkesz.hu)  -  Forrás: Kormany.hu (http://www.kormany.hu)

Jákob János dandártábornok, protestáns tábori püspökKiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként Magyar Érdemrend Tisztikeresztje polgári tagozat kitüntetést vehetett át Madarász Imréné, a Károli Gáspár Református Egyetem docense, a Budapesti Lónyay Utcai Református Gimnázium korábbi igazgatója, valamint Nagy Béla, a Kárpátaljai Református Egyház főgondnoka, az egyház Diakóniai Osztályának igazgatója.

Magyar Érdemrend Lovagkeresztje katonai tagozat kitüntetést kapott „felelős vezetői beosztásában a lelkigondozás terén elért eredményei, valamint az egyházak és a Magyar Honvédség között létrejött példátlan együttműködés kialakítása során végzett kimagasló tevékenysége elismeréseként" Jákob János dandártábornok, a Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálata Protestáns Tábori Püspökségének tábori püspöke.

Magyar Érdemrend Lovagkeresztje polgári tagozat kitüntetésben részesült Arday András, a Tiszántúli Református Egyházkerület világi főjegyzője, a csengeri Népjóléti és Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményvezető főorvosa, valamint Takaró Mihály irodalomtörténész, tanár, a Dunamelléki Református Egyházkerület korábbi főgondnoka.

Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést kapott Sándor Endréné lelkipásztor.

Külhoni Magyarságért Díjjal ismerték el az Erdélyi Református Egyházkerület által alapított Diakónia Keresztény Alapítvány munkáját, amely „az élet megóvását, a betegek és hátrányos helyzetűek segítését, keresztény értékek képviseletét, az egyén és közösségi felelősségvállalás erősítését vallja feladatának és jelenleg négyszáz gyermekkel foglalkozik".