A Nagy Háború és emlékezete - Tudományos konferencia Debrecenben
I. világháború, Debrecen, refromátus, Sajtos Szilárd
Táborilelkész (info@taborilelkesz.hu)  -  Forrás: Tiszántúli Református Egyházkerület (http://www.ttre.hu)

"A Nagy Háború és emlékezete" címmel rendeznek Debrecenben, a Déri Múzeumban kétnapos konferenciát az első világháború 100. évfordulója alkalmából. A tanácskozást közösen szervezi Debrecen városa, a Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, a Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskolája, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem, a Déri Múzeum, a Magyar Honvédség, 5. Bocskai István Lövészdandár és a Doktoranduszok Országos Szövetsége.

A szeptember 17-i és 18-i konferencián négy szekcióban összesen negyven előadás hangzik el. Tizenegy felsőoktatási intézmény – köztük két határon túli – kutatói és phd hallgatói jönnek el a tanácskozásra, hogy előadásaikon keresztül vizsgálják az első világháború történetét. Egy szekcióban csak a Debreceni Református Kollégium első világháborúban betöltött szerepéről, a háborúban részt vett kollégiumi tanárokról, diákokról és a református tábori lelkészek munkájáról lesz szó, valamint többek között a Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtárának és az egyházkerület gyűjteményének anyagából egy hat tárlóból álló kiállítást is megnyitnak a konferencia ideje alatt.


A konferencia keretében kerül megrendezésre a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen a "Magyar református tábori lelkészek, tanárok, diákok az I. világháborúban" című tudományos szimpózium és emléknap szeptember 18-án.
Itt a következő tudományos előadások fognak elhangozni:
- László Lóránt (Teleki Téka Marosvásárhely, történész) Adalékok az Erdélyi Református Egyházkerület I. világháborús történetéhez
- Berekméri Árpád-Róbert (Marosvásárhelyi Református Gyűjtőlevéltár, levéltáros-történész) Marosi Református Egyházmegye elrekvirált harangjai az I. világháborúban
- Molnár Sándor Károly (DRHE, doktorjelölt) „Konfirmációi ünnepély a háború miatt ozsonna nélkül”, avagy a Péceli Református Egyházközség élete 1914–1918 között a gyülekezeti „Adattár” tükrében
- Dr. Balogh László Levente (DE, egyetemi adjunktus) Nemzettudat és áldozat. Nemzeti és vallásos motívumok az első világháború református értelmezéseiben
- Máté Csaba Sándor (DRHE, exmisszus hallgató) A debreceni katonateológusok és emlékezetük
- Dr. Győri L. János (TRE és DRK Református Művelődési és Iskolatörténeti Kutatóintézet) Az I. világháború hatása a Debreceni Református Főgimnázium életére, különös tekintettel U. Szabó Gyula hősi halálára
- Pintér Zoltán Árpád (DE, PhD hallgató) A Karczagi Református Főgymnasium a Nagy Háborúban
- Szász Lajos (ELTE, PhD hallgató) A békekötést követő időszakra vonatkozó református tervek, elképzelések
- Sajtos Szilárd (tábori lelkész százados, DRHE, PhD hallgató) Egyházunk szolgálata a világháború katonáiért. Sajtos Szilárd tábori lelkész kutatását - távolléte miatt - Dr. Baráth Béla egyetemi docens fogja ismertetni.
Délután a konferenciához kapcsolódó kiállítást Dr. Fekete Károly, a Hittudományi Egyetem rektora nyitja meg, majd a résztvevők emlékező istentiszteleten vesznek részt a Kollégium Oratóriumában, ahol igét hirdet Dr. Bölcskei Gusztáv, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke. Az istentiszteletet követően Koszorúzás lesz a Medgyessy Ferenc által készített domborműnél a Debreceni Református Kollégium főépülete jobboldali bejárata mellett. A kiállítás megnyitón, az istentiszteleten és a koszorúzáson közreműködik a Kollégiumi Kántus Berkesi Sándor karnagy vezetésével.