TÁBORILELKÉSZ

HÍREK
TÖRTÉNELEM
 • A vallás, az egyház és a katonaság
 • A katonai lelkipásztori szolgálat története 1773-ig
 • Apostoli Tábori Helynökség működése a Habsburg-monarchiában 1773-1918 között
 • Forradalmak és a katonai lelkészet
 • Nemzeti hadsereg és a Magyar Apostoli Tábori Helynökség
 • Magyar Királyi Honvédség tábori lelkészete
 • Katonalelkészi szolgálat a Magyar Néphadseregben
HM TÁBORI LELKÉSZI SZOLGÁLAT
 • HM Tábori Lelkészi Szolgálat Katolikus szolgálati ág
 • HM Tábori Lelkészi Szolgálat Protestáns szolgálati ág
 • HM Tábori Lelkészi Szolgálat Zsidó Lelkészi Szolgálati Ág Tábori Rabbinátus
PROGRAMOK
ELMÉLKEDÉSEK
ÜNNEPEK
VIDEOK
INTER ARMA CARITAS - FEGYVEREK KÖZÖTT A SZERETET
GALÉRIÁK
ÉLŐ TÖRTÉNELEM - VITÉZI REND
IMPRESSZUM


TÉMAGYŰJTŐ
HM Tábori Lelkészi Szolgálat hírei
Katolikus Tábori Lelkészi Szolgálat hírei
Protestáns Tábori Lelkészi Szolgálat hírei
Vitézi Rend
Zsidó Lelkészi Szolgálat hírei

 PARTNER LAPUNK HÍREI

 KATOLIKUS ESEMÉNYNAPTÁR
<<  2018. március  >>
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 PROTESTÁNS ESEMÉNYNAPTÁR
<<  2018. március  >>
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 KERESÉS
 

 ON-LINE KÖZÖSSÉGI KOMMUNIKÁCIÓ

Neve:          
Jelszava:     

 HÍRLEVÉL


HM Tábori Lelkészi Szolgálat

Startlap megosztás
2010-10-30 00:18:01

A HM TLSZ jogszabályban meghatározott feladata:

Az Alkotmány 60. §-ában, a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvényben, a Tábori Lelkészi Szolgálatokról szóló 61/1994. (IV. 20.) Korm. rendelet 6. §-ában, továbbá a történelmi egyházakkal és a vallásfelekezetekkel kötött megállapodásokban rögzített, az MH szervezetein belüli vallásgyakorlás és lelki gondozás biztosítása.

A HM TLSZ alaptevékenysége:

a) a hit- és kegyességi élet, a vallásgyakorlás biztosítása, mise, istentisztelet, biblia- és imaórák tartása;
b) egyéni és közösségi lelki gondozás;
c) életismereti, erkölcsi oktatás, nevelés;
d) szociális, karitatív tevékenység végzése a honvédelmi tárca egészségügyi és szociális intézményeiben;
e) bizalmi fórum biztosítása a katonák számára;
f) a katonák ellátása a vallásgyakorláshoz szükséges eszközökkel, tárgyakkal, irodalommal;
g) a katonák részvételének biztosítása a hazai és nemzetközi zarándoklatokon;
h) a katonák és családtagjaik részére végzett egyházi szolgálat.

Megnevezése: Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálat
Rövidített megnevezése: HM TLSZ
Alapításának időpontja: 1994. május 1.
Alapító Okiratának száma: 521/1994. HM határozat.
A Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálat egységes szervezet, amely az alábbi három, egymással azonos jogállású törzskönyvi jogi személyként működő szolgálati ágra tagozódik:

– Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálat Katolikus Tábori Lelkészi Szolgálati Ág;
– Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálat Protestáns Tábori Lelkészi Szolgálati Ág;
– Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálat Zsidó Tábori Lelkészi Szolgálati Ág;

Szolgálati ágainak székhelye és postacíme:

Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálat Katolikus Tábori Lelkészi Szolgálati Ág
Székhely és postacím: 1054 Budapest, Szabadság tér 3.

Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálat Protestáns Tábori Lelkészi Szolgálati Ág
Székhely és postacím: 1025 Budapest, Muraközi utca 17.

Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálat Zsidó Tábori Lelkészi Szolgálati Ág
Székhely és postacím: 1075 Budapest, Wesselényi u. 13.

A HM TLSZ

a) alapítója: a Kormány;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest, Balaton utca 7-11.
A HM TLSZ feladatait a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségében végzi, felügyeletét a honvédelmi miniszter által átruházott jogkörben a HM államtitkár gyakorolja.

További információk az alábbi honlapokon:

HM Tábori Lelkészi Szolgálat Katolikus Tábori Lelkészi Szolgálati Ág
HM Tábori Lelkészi Szolgálat Protestáns Tábori Lelkészi Szolgálati Ág
HM Tábori Lelkészi Szolgálat Zsidó Lelkészi Szolgálati Ág Tábori Rabbinátus
 
© 2010. Táborilelkész - a katonák egyházi hírei