HM Tábori Lelkészi Szolgálat Zsidó Lelkészi Szolgálati Ág Tábori Rabbinátus

Az utcai szint a munka, a napi feladatok végzését szolgálja. A hivatalra a külső falon lévő magyar és héber nyelvű réztábla hívja fel a figyelmet. Az ajtó (a zsidó mentalitásnak eleget téve) mindenki számára nyitva áll. A belépőt kis előtér és a recepció fogadja. Itt található a vezető tábori rabbi hivatala, az irodavezető szobája, valamint a kóserkonyha és egy kis tárgyalóhelyiség is. Az utca alatti szinten található a ma már több száz kötetet számláló könyvtár, valamint az imaterem. Az imaterem a rabbinátus lelke. A katonai istentiszteleteket eddig a Hősök templomában tartották. A jövőbeli rendszeres istentiszteletek már egy egységes egész keretein belül lesznek megrendezhetők. Az imaterem negyven fő befogadására alkalmas, és természetesen mindenben megfelel a zsidó vallási előírásoknak. Az ide érkezőknek imakönyveket, illetve az imához szükséges kegytárgyakat biztosítanak.

A könyvtár nem pusztán vallási irodalmat gyűjt és tesz hozzáférhetővé, megtalálható itt az ifjúságnak szóló könyvektől kezdve a tudományos-fantasztikus irodalomig szinte minden műfaj. A könyvtár mindenki számára nyitott, a könyveket egyelőre olvasótermi rendszerben lehet forgatni, a katalogizálás és a számítógépes feldolgozás után azonban kölcsönzésre is lesz lehetőség.

A HM Tábori Rabbinátus új helyiségbe költözött. Budapesten, a VII. kerület, Wesselényi u. 13. sz. alatt nyílt meg a több szintből álló ingatlan együttes.

A Tábori Rabbinátusról, munkájáról és minden vallási kérdésről felvilágosítás kapható a 321-8142 városi, illetve a 22-641 HM-számon, valamint a trviki@citromail.hu e-mail.címen.