TÁBORILELKÉSZ

HÍREK
TÖRTÉNELEM
 • A vallás, az egyház és a katonaság
 • A katonai lelkipásztori szolgálat története 1773-ig
 • Apostoli Tábori Helynökség működése a Habsburg-monarchiában 1773-1918 között
 • Forradalmak és a katonai lelkészet
 • Nemzeti hadsereg és a Magyar Apostoli Tábori Helynökség
 • Magyar Királyi Honvédség tábori lelkészete
 • Katonalelkészi szolgálat a Magyar Néphadseregben
HM TÁBORI LELKÉSZI SZOLGÁLAT
 • HM Tábori Lelkészi Szolgálat Katolikus szolgálati ág
 • HM Tábori Lelkészi Szolgálat Protestáns szolgálati ág
 • HM Tábori Lelkészi Szolgálat Zsidó Lelkészi Szolgálati Ág Tábori Rabbinátus
PROGRAMOK
ELMÉLKEDÉSEK
ÜNNEPEK
VIDEOK
INTER ARMA CARITAS - FEGYVEREK KÖZÖTT A SZERETET
GALÉRIÁK
ÉLŐ TÖRTÉNELEM - VITÉZI REND
IMPRESSZUM


TÉMAGYŰJTŐ
HM Tábori Lelkészi Szolgálat hírei
Katolikus Tábori Lelkészi Szolgálat hírei
Protestáns Tábori Lelkészi Szolgálat hírei
Vitézi Rend
Zsidó Lelkészi Szolgálat hírei

 PARTNER LAPUNK HÍREI

 KATOLIKUS ESEMÉNYNAPTÁR
<<  2017. november  >>
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

 PROTESTÁNS ESEMÉNYNAPTÁR
<<  2017. november  >>
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

 KERESÉS
 

 ON-LINE KÖZÖSSÉGI KOMMUNIKÁCIÓ

Neve:          
Jelszava:     

 HÍRLEVÉL


November 1. - Mindenszentek ünnepe

Startlap megosztás
2011-10-28 12:05:12

Mindenszentek ünnepe„Nagy sereget láttam, amelyet senki sem volt képes megszámlálni, minden nemzetből, néptörzsből, népből és nyelvből a trón előtt és a Bárány előtt állni, hosszú fehér ruhába öltözve, kezükben pálmaággal, és hangosan azt kiáltották: Üdv a mi Istenünknek, aki a trónon ül, és a Báránynak! (Jel7,9-10) Az Egyetemes Egyház egyik legnagyobb ünnepe az, amikor az összes üdvözült emberről megemlékezünk, és az összes ismert és nem ismert szentek közbenjárásáért imádkozunk szerte a világon, hiszen nem akarunk elfeledkezni egyetlen emberről sem, aki elérte földi életének célját, az Istennel való teljes és végleges közösséget, azaz az Üdvösséget.

A szentek keresztény tisztelete már a 2. században megkezdődött a vértanúk sírjánál. A Keleti Egyházban 380-tól kezdve megemlékeztek az összes vértanúról, de különböző dátumokon: Szíriában május 13-án, Antiochiában a pünkösdöt követő első vasárnapon, az örmény egyházban a Szent Kereszt felmagasztalását követő tizedik vasárnap utáni szombaton, a koptoknál pedig október 23-án.

IV. Gergely pápaA nyugati egyház liturgiájába IV. Bonifác pápa vezette be, aki 609-ben megkapta a pogány istenek tiszteletére épült, akkor már romos római Pantheont, és május 13-án felszentelte, Mária és az összes vértanú tiszteletére. III. Gergely pápa (731-741) a „Szent Szűznek, minden apostolnak, vértanúnak, hitvallónak és a földkerekségen elhunyt minden tökéletes, igaz embernek” emléknapjává tette Mindenszentek ünnepét, végül IV. Gergely pápa (827-844) helyezte november 1-jére az ünnepet. Így november 1. a 9. század elejétől lett Mindenszentek ünnepévé. A protestáns egyházakban katolikus hatásra elterjedt, de nem hivatalos ünnep a mai nap.

A nap hagyományainak hátterében egy ősi pogány hiedelem is áll. A kelta kultúra őszre (november 1-jére) eső újéve, Samhain ünnepe. Úgy gondolták, hogy ezen az éjszakán, az elmúlt évben meghaltak lelkei összezavarhatják az élők életét, mivel a lelkek ezen az éjjelen vándorolnak a holtak birodalmába. Az éjszaka All Hallow s Eve, „Mindenszentek éjszakája” nevet kapta. November első napja volt az ünnepnap, All Saints Day (All Hallow s Day, „Szentek napja”). Később ez a kettő sok helyen összemosódott, s ebből keletkezett az angolszász világban az ünnep új neve: halloween. A keresztény térítők tehát nem betiltani, vagy megsemmisíteni akarták a pogány képzeteket, hanem „megkeresztelni”, az emberi természet pozitív irányultságának igazi távlatait megmutatni. Így a halottak iránti tisztelet keresztény formája az imádság: imádkozni azok közbenjárásáért, akik már Istennel vannak, és imádkozni azokért, akik még nem jutottak el a teljes közösségre a Szentháromsággal, azaz, még nem üdvözültek. Ezt fejezi ki a keresztény hitvallás, a Hiszekegy: „hiszem a szentek közösségét”. Az Egyház ugyanis három részből áll: a küzdő vagy harcoló Egyház, akik a földön élnek (Ecclesia militans); a szenvedő-tisztuló Egyház, akik az Istennel való találkozás következtében teljesen megismerve önmagukat, szándékaikat, tetteiket és azok visszavonhatatlan következményét, a hagyományos megfogalmazás szerint „a tisztítótűzben szenvednek” (Ecclesia patiens); és a megdicsőült Egyház, akik elérték a teljességet, az Istennel való boldogító közösséget (Ecclesia triumphans). Itt jegyezzük meg, hogy a keresztény hit szerint az ember célja, hogy eggyé lehessen Istennel, de nem lesz azonos Vele, a Teremtő és teremtménye közötti különbség visszavonhatatlanul megmarad. Ezért nem a nirvánára törekszünk, hanem a föltámadást várjuk.

Fertőszéplaki Mindenszentek templomMagyarországon sok templomot szenteltek Mindenszentek tiszteletére és sok oltárkép ábrázolja őket. A Mindenszentek oltalmába több települést is ajánlottak, ami a településnevekből is látszik, például Csehimindszent, Csíkmindszent. Minden kereszteléskor, ha jelképesen is, de elhangzik a Mindenszentek-litániája, amellyel mindnyájunkat Isten szentjeinek oltalmába ajánl az Egyház.

Bár az ünnep a szentek egyetemes egyességét hirdeti és ezzel az európai közösségtudat kialakításában is jelentős része volt, önállóságát, liturgikus rangját a jozefinizmus idején mégis elveszítette, és gyakorlatilag a halottak napjának vigíliája lett belőle, pedig a szentek tisztelete alapvető emberi igényt fejez ki, amelynek eltorzult formája a sztárkultusz. Az emberi ideák és valódi példaképek hiánya megnyomorít minket, ezért érdemes visszatalálni Mindenszentek ünnepének igazi tartalmához: a révbejutottak segítenek minket utunkon Isten felé.

Mindenható örök Isten, aki megadtad nekünk, hogy egy napon ünnepelhessük minden szented dicsőségét, arra kérünk, hogy sokszoros közbenjárásukra bőven áraszd reánk irgalmasságodat. Krisztus a mi Urunk által. Ámen.

Mindenszentek litániája

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Mennyei Atyaisten, - irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten,
Szentlélek Úristen,
Szentháromság egy Isten,

Szentséges Szűz Mária, - könyörögj érettünk!
Istennek szent Anyja,
Szűzek szent Szűze,
Szent Mihály, Gábor és Ráfael,
Mindnyájon szent angyalok;

Szent Ábrahám,- könyörögj érettünk!
Szent Mózes,
Szent Illés,
Szent József,
Keresztelő Szent János,
Mindnyájan szent pátriárkák és próféták,

Szent Péter és Pál,
Szent András,
Szent János és Jakab,
Szent Tamás,
Szent Máté,
Mindnyájan szent apostolok,- könyörögjetek érettünk!
Szent Lukács,
Szent Márk,
Szent Barnabás,
Szent Mária Magdolna
Mindnyájan az Úr tanítványai,- könyörögjetek érettünk!

Szent István, Könyörögj érettünk!
Antiochiai Szent Ignác,
Szent Polikárp,
Szent Jusztin,
Szent Lőrinc,
Szent Ciprián,
Szent Bonifác,
Becket Szent Tamás,
Szent Szaniszló,
Fischer Szent János és Mórus Szent Tamás,
Miki Szent Pál,
Jogues Szent Izsák és Bréfeuf Szent János,
Chanel Szent Péter,
Lwanga Szent Károly,
Szent Perpétua és Felicitász,
Szent Ágnes,
Goretti Szent Mária,
Mindnyájan szent vértanúk, - könyörögjetek érettünk!

Szent Leó és Gergely, - könyörögjetek érettünk!
Szent Ambrus,
Szent Jeromos,
Szent Ágoston,
Szent Atanáz,
Szent Vazul és Naziánzi Szent Gergely,
Aranyszájú Szent János,
Szent Márton,
Szent Patrik,
Szent Cirill és Metód,
Borromei Szent Károly,
Szalézi Szent Ferenc,
Tizedik Szent Piusz,

Szent Antal,
Szent Benedek,
Szent Bernát,
Szent Ferenc és Domonkos, - könyörögjetek érettünk!
Aquinói Szent Tamás,
Loyolai Szent Ignác,
Xaviéri Szent Ferenc,
Páli Szent Vince,
Vianney Szent János,
Bosco Szent János,
Árpádházi Szent Erzsébet,
Szirénai Szent Katalin,
Ávilai Szent Teréz,
Límai Szent Rózsa,

Szent Lajos király,
Szent István király,
Szent László király,
Szent Imre,
Szent Monika,
Istennek minden szentjei, - könyörögjetek érettünk!

Légy irgalmas, - ments meg, Uram minket!
Minden gonosztól,
Minden bűntől,
Az ördög cseleitől,
Haragtól, gyűlölségtől és minden gonosz akarattól,
Az örök haláltól,
Megtestesülésed által,
Születésed által,
Keresztséged és szent böjtölésed által,
Kereszted és kínszenvedésed által,
Halálod és tietésed által,
Szentséges feltámadásod által,
Csodálatos mennybieneteled által,
A Szentlélek kiáradása által,
Dicsőséges eljöveteled által,

Hogy az Anyaszentegyházat kormányozni
és megerősíteni méltóztassál,- kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy a római pápát és az egész
papi rendet a szent vallásban megtartani méltóztassál,
Hogy az egész kereszténységnek egységet adni méltóztassál,
Hogy minden embert az evangélium világosságára elvezetni méltóztassál,

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Könyörgés
Úristen, oltalmunk és erősségünk: hallgasd meg Egyházad buzgó könyörgését! Te adod lelkünkbe a vallásos buzgóságot: engedd, hogy amit hittel kérünk, azt valóban elnyerjük. Krisztus, a mi Urunk által.

Mindenszentek

MAGYAR MINDENSZENTEK LITÁNIÁJA

Uram, irgalmazz! - Uram irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz!- Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz! - Uram, irgalmazz!
Krisztus, hallgass minket! - Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! - Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten, - irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten,
Szentlélek Úristen,
Szentháromság egy Isten,

Szentséges Szűz Mária, - könyörögj érettünk!
Magyarok Nagyasszonya,
Fogolykiváltó Boldogasszony,
Csíksomlyói Szent Szűz,
Máriapócsi Könnyező Szűzanya,
Győri Könnyező Szűzanya,

Szent Márton püspök, - könyörögj érettünk!
Szent Adalbert, vértanú püspök,
Szent Asztrik püspök,
Magyar Szent Mózes hitvalló szerzetes,
Szent Bonifác apát,
Szent Gellért és vértanú társai,
Szent Zoerárd és Benedek vértanú remeték,
Szent Hierotheosz bizánci püspök
Boldog Mór püspök,
Szent Sebestyén püspök,

Szent István király,
Boldog Gizella királyné,
Szent Imre herceg,
Szent László urunk,
Árpádházi Szent Piroska bizánci császárné,
Árpádházi Boldog Salamon Király,
Árpád-házi Szent Erzsébet asszony,
Árpád-házi Szent Margit, domonkos apáca,
Boldog Ilona Szent Margit nevelője
Árpádházi Prágai Szent Ágnes, klarissza apáca,
Árpádházi Boldog Jolán, lengyel fejedelemasszony,
Árpádházi Szent Kinga, lengyel királyné
Árpádházi Szent Hedvig, lengyel királyné,
Árpádházi Skóciai Szent Margit királyné,
Árpádházi Szent Dávid skóciai király
Árpádházi Szent Portugáliai Erzsébet királyné,
Árpádházi Szent Toulouse-i Lajos püspök hitvalló,
Árpádházi Boldog Erzsébet domonkos apáca,

Boldog Magyar Pál domonkos vértanú és szerzetestársai,
Boldog Bánfi Buzád vértanú szerzetes,
Boldog Szádok szerzetes és vértanú társai,
Boldog Csáki Móric domonkos szerzetes,
Szent Kassai vértanúk
Boldog Cseppelényi György pálos vértanú,
Avianói Boldog Márk kapucinus szerzetes,
Boldog Özséb, a pálos rend alapítója,
Boldog Bánffy Lukács esztergomi érsek,
Boldog Tomori Pál esztergomi érsek és vértanú,
Boldog Magyar István misszionárius és vértanú társai,
Boldog Eskandeli Máté misszionárius vértanú,
Boldog Magyar Antal ferences szerzetes,
Boldog Magyar Antal kármelita vértanú,
Kapisztrán Szent János ferences szerzetes hitvalló,
Marchiai Szent Jakab ferences szerzetes,
Boldog Temesvári Pelbárt ferences vértanú,
Boldog Apor Vilmos, vértanú püspök,
Boldog Batthyány-Strattmann László, családapa orvos
Romzsa Tódor, munkácsi görög katolikus vértanú püspök,
Boldog Salkaházi Sára vértanú szerzetes
Boldog Meszlényi Zoltán vértanú püspök
Tiszteletreméltó Bálint Sándor hitvalló
Tiszteletreméltó Brenner János vértanú pap,

Minden magyar szentek és boldogok,
Istennek minden szentjei, - könyörögjetek érettünk

A magyar népért - könyörögjünk az Úrhoz!
A magyar egyház újjászületéséért,
Püspökeinkért, papjainkért, szerzeteseinkért
Papi és szerzetesi hivatásokért,
A magyar családokért,
A gyermekáldásért
A magyar ifjúságért,
Az elszakított területeken élő testvéreinkért,
A külföldön szétszórtságban élő magyar testvérekért,
A hazánkban élő, kisebbségben lévő testvéreinkért,
Hazánk és népünk barátaiért és jótevőiért
Országunk vezetőiért
Engesztelésül népünk bűneiért,

Hogy bocsásson meg nekünk a szülők, a házastársak és a gyermekek ellen elkövetett bűneinkért
Hogy bocsásson meg nekünk az abortusz áldozataiért
Hogy bocsásson meg nekünk az eutanázia áldozataiért,
Hogy bocsásson meg nekünk a hazugságokért,
Hogy bocsásson meg nekünk a családok széthullásáért

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, - kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, - hallgass meg minket!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, - irgalmazz nekünk!

Uram, hallgasd meg könyörgésünket! - és kiáltásunk jusson eléd.

Mindenszentek

Könyörögés
Mindenható Örök Isten, kérünk, őrizd meg Hazánkat minden külső és belső veszedelemtől és adj neki igaz békét. A Boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriának, Magyarország Nagyasszonyának és pátrónájának és magyar szentjeinknek közbenjárása által távolíts el tőlünk minden háborúságot, a pártoskodást. Adj nekünk igaz megtérést, bűnbánatot, vallásosságot, hogy Hazánk, Nemzetünk és népünk az Anyaszentegyház hite szerint mindig bátran és szabadon szolgáljon Neked. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.Forrás: KTP


 
© 2010. Táborilelkész - a katonák egyházi hírei